TFI AGRO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna

TFI AGRO S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego w dniu 1 kwietnia 2008 roku. Spółka zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych przeznaczonymi dla klientów instytucjonalnych, a w przyszłości również indywidualnych. Spółka stosuje strategię inwestycyjną pozwalającą na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości, jak również poprzez inwestycje na rynkach regulowanych.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
ul. Grójecka 194 lok. 156
02-390 Warszawa
Dane kontaktowe: telefon: +48 (022) 101 25 30
faks: +48 (022) 101 25 32
e-mail: biuro@tfiagro.pl


Dane spółki:

NIP: 1080002153
Kapitał spółki: 1.021.000,00 złotych
Zarząd:
  • Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu
  • Marek Głód – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
  • Jarosław Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Witold Morawski – Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Radziszewski – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000264352
Akcjonariat: BS Inwestycje S.A. – 100%Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
  • SFIO Kapitał na Rozwój
  • FIZ AGRO Ziemski
  • FIZ Dedykowany