TFI BNP Paribas Polska

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. działa na polskim rynku finansowym od 1992r. Początkowo towarzystwo działało pod nazwą Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: TFI BNP Paribas Polska S.A.
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.(22) 566 98 00
faks (22) 566 98 10
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
zarzadzanie@tfi.bnpparibas.pl


Dane spółki:

NIP: 526-02-10-808
Kapitał spółki: 9.048.000,00 zł wpłacony w całości
Zarząd:
 • Małgorzata Dominiczak – Zielińska
 • Marek Fido – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Jan Bujak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Alexander Paklons – Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Obłękowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michel Bernasconi – Członek Rady Nadzorczej
 • Stefan Gugger – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000031121
Akcjonariat:  BNP Paribas Bank Polska S.A.   100%Oferta towarzystwa:

BNP Paribas Fundusze Inwestycyjne Otawrte:
 •  BNP Paribas Akcji
 • BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
 • BNP Paribas Papierów Dłużnych
Indywidualne Konto Emerytalne BNP Paribas FIO:
 • Plan emerytalny indywidualny
 • Plan emerytalny modelowy
Lokata Profit Plus
 • Lokata Profit Plus