Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

TUW Pocztowe zostało powołane w grudniu w 2002r. Udziały towarzystwa należą w 100% do Poczty Polskiej. Na początku działalności TUW Pocztowe ubezpieczało wyłącznie majątek Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. Z czasem ochroną objęto również pracowników Grupy Poczty Polskiej oraz ich rodziny.

Towarzystwo posiada w swojej ofercie ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz osobowe, które oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz duzym przedsiębiorstwom.

Wizytówka towarzystwa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:

Dane adresowe: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Centrala
ul. Domaniewska 50A (budynek Alfa)
02-672 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
Sekretariat: (22) 203 27 01, 203 27 02
Fax: (22) 211 04 49
e-mail: poczta@tuwpocztowe.pl
Przedstawicielstwo TUW Pocztowe
ul. Wolska 11, 20-411 Lublin
tel. (81) 444 58 99


Dane spółki:

NIP: 113-24-01-245
Kapitał spółki: 18 500 000 zł.
Zarząd: Bogdan Koczorowski – Prezes Zarządu
Sylwester Czupryniak – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Jerzy Jóźkowiak – Przewodniczący
Mariusz Zarzycki – Wiceprzewodniczący
Tomasz Bogus – Członek Rady Nadzorczej
Michał Sobiech – Członek Rady Nadzorczej
Agata Sobieszek-Krzywicka – Członek Rady Nadzorczej
Szymon Midera – Sekretarz
KRS: 0000145607
Akcjonariat: Poczta PolskaOferta towarzystwa TUW Pocztowe:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia
 • TUW Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku drogowego
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Moto Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku drogowego, awarii lub kradzieży pojazdu
ubezpieczenia majątkowe:
 • pakiet „Bezpieczny Dom i Rodzina”
 • ubezpieczenia bankowe
 • pakiet „Bezpieczna Karta”
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie Podróż
ubezpieczenia osobowe:
 • indywidualne ubezpieczenia nnw
 • grupowe ubezpieczenie nnw