Uniqa

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Spółka powstała w 1990 r. jako Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA SA.  W 2003r.  po przejęciu większości akcji przez austraicki holding ubezpieczeniowy UNIQA Group Austria  towarzystwo zmieniło nazwę na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Obecnie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA znajduje się w czołówce polskich ubezpieczycieli pod względem wysokości kapitału zakładowego, oraz doświadczenia w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Swoją ofertę Uniqa dostosowuje do klientów indywidualnych, firm oraz przedsiębiorstw. Aby spełnić oczekiwania klientów towarzystwo stworzyło szeroką gamę produktów komunikacyjnych, majątkowych czy osobowych.

Wizytówka towarzystwa Uniqa:

Dane adresowe: Uniqa
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. +48 (0) 42 63 44 700
fax +48 (0) 42 63 77 430


Dane spółki:

NIP: 727-012-63-58
Kapitał spółki: 220 308 282,00 zł
Zarząd: Andrzej Jarczyk – Prezes Zarządu
Małgorzata Michalak-Bartkowiak – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Zbigniew Zieliński – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży
Adam Łoziak – Wiceprezes Zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem
Grzegorz Kulik – Wiceprezes Zarządu ds. techniki ubezpieczeniowej
Rada Nadzorcza:
Peter M. Lackner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Karbowniczyn – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Michalik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karl Unger – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Ciszek – Członek Rady Nadzorczej
Hans Christian Schwarz – Członek Rady Nadzorczej
Johannes Porak – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Walczak – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Wielgórecki – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000001201
Akcjonariat: UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Osoby fizyczneOferta towarzystwa Uniqa:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
 • AutoCasco – ubezpieczenie od uszkodzenia lub kradzieży
 • Twoje Casco – ubezpieczenie od uszkodzenia i kradzieży pojazdu
 • Zielona Karta
 • Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku drogowego, awarii, unieruchomienia lub kradzieży pojazdu
 • Mini Assistance Auto Plus 24 Serwis
 • Auto Szyby Plus 24
ubezpieczenia mienia:
 • ubezpieczenie Dom Plus
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie podróży zagranicznej
ubezpieczenia zdrowotne:
 • ubezpieczenie zdrowotne indywidulane
 • ubezpieczenie zdrowotne rodzinne
 • ubezpieczenie zdrowotne grupowe
ubezpieczenia NNW:
 • NNW – ubezpieczenie indywidualne
 • NNW – ubezpieczenie wycieczek
 • NNW – ubezpieczenie sportowców
 • NNW – ubezpieczenie specjalne
 • NNW – ubezpieczenie grupowe
 • NNW – ubezpieczenie szkolne
 • NNW – ubezpieczenie kolonii
Ubezpieczenia rolnicze:
 • obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie budynków w gospodarstwie
 • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie Agro Casco
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
ubezpieczenia prawne:
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
ubezpieczenia firmowe:
 • pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie towaru w transporcie
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • ubezpieczenie robót budowlano – montażowych od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników
 • Gwarancje ubezpieczeniowe – kontraktowe
 • Gwarancje ubezpieczeniowe – pozostałe
 • Ochrona Prawna
 • ubezpieczenie komunikacyjne
 • pracownicze ubezpieczenie na życie
 • Zbiorowe ubezpieczenie na życie – Razem bezpieczniej
 • ubezpieczenie zdrowotne – grupowe
 • ubezpieczenia NNW
ubezpieczenia osobowe:
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanego zawodu