Union Investment TFI

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Union Investment TFI SA swoją działalność w Polsce rozpoczęło w 1998r. Towarzystwo oferuje rozwiązania inwestycyjne zarówno inwestorom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Jedynym akcjonariuszem Union Investment jest europejska spółka inwestycyjna  Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: Union Investment TFI S.A.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
(budynek IBC2, 11 piętro, wejście od ul. Polnej)
Dane kontaktowe: telefon: (22) 449 04 77
faks: (22) 449 04 76
e-mail: tfi@union-investment.pl


Dane spółki:

NIP: 527-10-24-937
Kapitał spółki: 21 687 900,00 PLN opłacony w całości
Zarząd:
  • Małgorzata Góra – Prezes Zarządu
  • Zbigniew Jakubowski  – Wiceprezes Zarządu
  • Małgorzata Popielewska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:  brak danych
KRS: 50329
Akcjonariat: 100% – Union Asset Management Holding AGOferta towarzystwa:

Fundusz Parasolowy UniFundusze FIO:
  • Subfundusze pieniężne i dłużne:
    – UniKorona Pieniężny
    – UniKorona Obligacje
    – UniObligacje: Nowa Europa
    – UniDolar Pieniężny
  • Subfundusze z ochroną kapitału:
    – UniBezpieczna Alokacja
  • Subfundusze mieszane:
    – UniStabilny Wzrost
    – UniKorona Zrównoważony
  • Subfundusze akcyjne:
    – UniKorona Akcje
    – UniAkcje Sektory Wzrostu
    – UniAkcje: Nowa Europa
    – UniAkcje: Małych i Średnich Spółek
Fundusz Parasolowy UniFundusze SFIO:
  • Subfundusz UniWIBID
  • Subfundusz UniEURIBOR
  • Subfundusz UniObligacje Aktywny
  • Subfundusz UniTotal Trend
Fundusz zagraniczny:
  • Fundusz UniSICAV Balanced Strategy
Plany systematyczne:
  • Plany Oszczędzania
  • Plan UniRentier
Emerytura:
  • III filar systemu emerytalnego
Portfele asset managemen:
  • Portfel Strategii Pieniężnej
  • Portfel Strategii Dłużnej
  • Portfel Strategii Stabilnego Wzrostu
  • Portfel Strategii Aktywnej
  • Portfele Unikatowe