Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Direct)

Axa Direct Avanssur S.A. Odział w Polsce

Spółka Avanssur SA działa pod nazwą Axa Direct. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 2006r. Głównym sektorem działalności jest rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Spółka zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń on-line, czyli przez internet i telefon.

Wizytówka towarzystwa AXA TUiR SA:

Dane adresowe: AXA TUiR SA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
+48 22 599 90 00
infolinia: 801 200 200
fax recepcja: +48 22 599 90 01
e-mail: axa@axadirect.pl


Dane spółki:

NIP: 107-000-33-23
Kapitał spółki: 67 155 752 EUR
Zarząd: Brak danych
Rada Nadzorcza: Brak danych
KRS: 0000249486
Akcjonariat: Société Beaujon (Francja) – 100% akcjiOferta towarzystwa AXA TUiR SA:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • Pakiet OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • OC+AC – Pakiet Pełny
 • OC+AC – Pakiet Pełny dla kobiet
 • Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku drogowego, awarii lub kradzieży pojazdu
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • ubezpieczenie od pożaru i kradzieży pojazdu
 • ubezpieczenie szyb samochodowych
 • Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
ubezpieczenia motocykli:
 • Pakiet OC Motocykl
 • OC+AC – Pakiet Pełny Motocykl
 • Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku drogowego, awarii lub kradzieży motocyklu
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierującego
 • Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym