Trigon TFI

TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło działalność w 2007r. jako SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a do rejestru przedsiębiorców zostało wpisane 30 października 2007 r.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: TRIGON TFI.S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Dane kontaktowe: tel. +48 12 62 92 850
faks +48 12 62 92 855
e-mail: biurotfi@trigon.pl


Dane spółki:

NIP: 9452090147
Kapitał spółki: 3.408.700 zł w całości opłacony
Zarząd:
 • Piotr Sieradzan – Prezes Zarządu
 • Robert Chybowski – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Głodek – członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Wojciech Pątkiewicz – członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Sykulski – członek Rady Nadzorczej
 • Ryszard Czerwiński – członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000290974
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne zamknięte:
 • SPATIUM Aktywów Niepublicznych II FIZ
 • PBG Erigo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej SPATIUM Aktywów Niepublicznych III FIZ)
 • SPATIUM Aktywów Niepublicznych IV FIZ
 • TRIGON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Progres Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej TRIGON VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych)
 • TRIGON VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Kornas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej TRIGON VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych)
 • TRIGON IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • TRIGON X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty