BEST TFI

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna istnieje na rynku od 2007 r. Powstał z inicjatywy BEST S.A., która zajmuje się windykacją należności nieregularnych i jest jedynym udziałowcem towarzystwa.

Oferta BEST TFI S.A. skierowana jest  do instytucji finansowych inwestujących na rynku wierzytelności nieregularnych, banków oraz podmiotów świadczących usługi na masową skalę pragnących sekurytyzować portfele wierzytelności regularnych.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
81-323 Gdynia
ul. Morska 59
Dane kontaktowe: tel. +48 58 769-92-99
faks +48 58 769-92-26
e-mail: tfibest@best.com.pl


Dane spółki:

NIP: 958-15-65-693
Kapitał spółki: 1 700 000 PLN w całości wpłacony
Zarząd:
  • Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu
  • Marek Kucner – Członek Zarządu
  • Jacek Straszkiewicz – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
  • Witold Orłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mirosława Szakun – Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Ladko – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000273731
Akcjonariat: BEST S.A. – 100% akcjiOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne zamknięte: