Lista NFZ

Lista oddziałów NFZ
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6,
tel: (071) 79 79 100, fax (071) 79 79 325
infolinia (071) 94 88

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
85-071 Bydgoszcz, al. Mickiewicza 15,
tel: (052) 32 52 700, fax: (052) 32 52 709
infolinia: (052) 94 88

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 46/48,
tel: (056) 65 82 600, fax: (056) 65 82 621

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura we Włocławku:
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
tel: (054) 412 74 00, fax: (054) 411 74 03

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel: (081) 53 10 500 do – 502, fax: (081) 53 10 528

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b,
tel: (068) 328 76 00, fax: (068) 328 76 57

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b,
tel: (068) 328 76 00, fax: (068) 328 76 57

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura w Gorzowie Wlkp.:
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 14/15
tel: (095) 733 63 00, fax (095) 733 63 05

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
tel: (042) 94-88, (042) 275 40 30

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

Delegatura w Skierniewicach:
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29
tel/fax: (046) 834 15 90, (046) 834 15 98

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
Adres do korespondencji
31-056 Kraków, ul. Józefa 21
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Kraków, ul. Batorego 24
tel: (012) 94 88

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura w Wadowicach:
Wadowice, ul. Karmelicka 5

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel: (022) 582 84 02, 03, 04, 07

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole, ul. Głogowska 37
tel: (077) 40 20 100, 40 20 102

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8,
tel: (017) 860 41 00, infolinia: 0 801 33 99 03

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3,
tel: (085) 745-95-00, fax (085) 745-95-39
tel. informacyjny: (085) 94 88

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
tel: (058) 321 86 98, 321 86 35
fax (058) 321 85 15, 321 85 16

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura w Słupsku:
76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4
tel/fax: (059) 840 03 85, 840 29 86

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, tel: (032) 735 17 00
40-615 Katowice, ul. Jankego 15a, tel: (032) 735 05 00

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
tel: (041) 364 61 00, (041) 364 61 26,
fax (041) 343-04-90

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel: (089) 533 96 75, fax (089) 533 91 74
infolinia: (089) 94 88, 532 74 14

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15
tel/fax: (061) 850 60 00, 850 61 02
infolinia: (061) 94 88

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Siedziba Oddziału
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
tel: (0-91) 425 10 00, fax (0-91) 425 11 88

Lista NFZ [map id=”10″]