Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne należą do ubezpieczeń obowiązkowych, którymi objęci są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ubezpieczenia społeczne dzielą się na:

  • ubezpieczenia emerytalne
  • ubezpieczenia rentowe
  • ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych
  • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa