PKO TFI

PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęło działalność w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse.

PKO TFI oferuje ponad 20 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa
Dane kontaktowe: tel + 48 22 358 56 56
infolinia: 801 32 32 80
lub +48 22 358 56 56


Dane spółki:

NIP: 526-17-88-449
Kapitał spółki: 18.000.000 złotych
Zarząd: Jakub Karnowski – Prezes Zarządu
Piotr Żochowski – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Jakub Papierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Borys – Członek Rady Nadzorczej
Błażej Borzym – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Obłękowski – Członek Rady Nadzorczej
Adrian Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Belka – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000019384
Akcjonariat: PKO Bank Polski – 100% udziałówOferta towarzystwa dla klientów indywidualnych:

Fundusze inwestycyjne otwarte:
 • PKO Parasolowy – fio
 • PKO Rynku Pieniężnego – fio
 • PKO Skarbowy – fio
 • PKO Obligacji – fio
 • PKO Obligacji Długoterminowych – fio
 • PKO Stabilnego Wzrostu – fio
 • PKO Strategicznej Alokacji – fio
 • PKO Zrównoważony – fio
 • PKO Akcji – fio
 • PKO Akcji Nowa Europa – fio
 • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio
 • PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio
Fundusze inwestycyjne zamknięte:
 • PKO Bezpieczna Lokata I – fiz
 • PKO Globalnej Makroekonomii – fiz
Portfele inwestycyjne:
 • Portfel stabilny
 • Portfel umiarkowany
 • Portfel aktywny
 • Portfel ekspansywny
 • Portfel Ochronny Maksymalny
 • Portfel Ochronny Wyważony
 • Portfel Ochronny Obligacji
 • Portfel Ochronny Długoterminowy
Programy inwestycyjne:
 • Program oszczędnościowy
 • Wyspecjalizowany program inwestycyjny Jasiek
 • IKE Indywidualne konto emerytalne
Zarządzanie aktywami:
 •  PKO TFI – Zarządzanie Aktywami

Oferta towarzystwa dla klientów instytucjonalnych:

Zarządzanie nadwyżkami:
 • Fundusz Rynku Pieniężnego
 • Fundusz Skarbowy
 • Fundusz Obligacji
 • Fundusz Obligacji Długoterminowych
Programy emerytalne:
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
 • Grupowe Programy Oszczędnościowe (GPO)

Oferta dla małych przedsiębiorstw:

 • Program Biznes Inwestycja
 • PSO Biznes Partner