InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na rynku ubezpieczeń majątkowych, finansowych, komunikacyjnych, osobowych i zdrowotnych. Oferta towarzystwa skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i firm oraz przedsiębiorstw.

Towarzystwo powstało w 1993r. jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. W 1997 r. dzięki nowemu akcjonariuszowi CIGNA Insurance Company spółka szybko uzyskała wysoki bilans zysków.

W 2006r. spółka poprzez pozyskanie największego austriackiego akcjonariusza Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG). Dwa lata później została zmieniona nazwa towarzystwa na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Wizytówka towarzystwa InterRisk:

Dane adresowe: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. +48 22 537 68 03,
fax +48 22 537 68 04, 05


Dane spółki:

NIP: 526-00-38-806
Kapitał spółki: 118.440.000,00 PLN, kapitał wpłacony w całości
Zarząd: Dr Jan Bogutyn – Prezes Zarządu
Izabella Dudzin – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Mikulski –Wiceprezes Zarządu
Józef Winiarski –Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Franz Fuchs – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dietrich Froehlich – Członek Rady Nadzorczej
Dr Peter Hagen – Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Petschko – Członek Rady Nadzorczej
Roland Goldsteiner – Członek Rady Nadzorczej
KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000054136
Akcjonariat: Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance GroupOferta towarzystwa InterRisk:

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:
ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
 • NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Assistance
 • Zielona Karta
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ochrona prawna
ubezpieczenia mienia:
 • ubezpieczenie domu i mieszkania: Pakiet Bezpieczny DOM
 • bezpieczny kredyt
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granica Bon Voyage
 • ubezpieczenie NNW dla uczestników wycieczek, wczasów, imprez turystycznych
ubezpieczenia osobowe:
 • odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie Moja Rodzina
 • ubezpieczenie nnw
 • ubezpieczenie Ochrona Rodziny
 • pakiet ubezpieczeń osobowych
 • ubezpieczenie nnw Amulet
 • ubezpieczenie nnw z progresywnym systemem wypłaty świadczeń Progresja z Premią Gwarantowaną
ubezpieczenia zdrowotne:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia Antidotum Plus
 • ubezpieczenie zdrowotne City Med – ubezpieczenie dla mieszkańców Warszawy i Trójmiasta
 • ubezpieczenie kosztów leczenia Antidotum Med dla mieszkańców Wrocławia
 • ubezpieczenie kosztów leczenia chorób i/lub następstw nieszczęśliwych wypadków Samo Zdrowie
 • pakiet ubezpieczeń zdrowotnych Ochrona na Szóstkę
Ubezpieczenia dla firmy:
ubezpieczenia majątkowe:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie utraty zysku
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Pakiet Euro – 10 Plus
ubezpieczenia transportowe:
 • ubezpieczenie mienia w transporcie Cargo
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • ubezpieczenie OC spedytora
ubezpieczenia techniczne:
 • ubezpieczenia ryzyka budowlanego
 • ubezpieczenie ryzyka montażowego
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności brokerskiej
 • ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
 • ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
 • ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • ubezpieczenie dobrowolne – OC ogólne
ubezpieczenia rolnicze:
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników
 • pakiet Euro-Rolnik