Zgłaszanie szkód w HDI

Zgłoszenia szkody w towarzystwie HDI-Asekuracja należy dokonać poprzez zawiadomienie Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód, o wystąpieniu zdarzenia. Szkodę można zgłosić:

  • telefonicznie
  • drogą elektroniczną
  • korespondencyjnie
  • osobiście

Formularze zgłoszeniowe potrzebne do zgłoszenia szkody można znaleźć na stronie towarzystwa: www.hdi-asekuracja.pl

Towarzystwo uruchomiło dla klientów Punkty Obsługi Klienta- POS, skąd można dokonać telefonicznego zgłoszenia szkody do Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. W przypadku przyjazdu do Punktu Obsługi Szkód oględziny uszkodzonego pojazdu zostaną wykonane na miejscu.

REGIONALNE CENTRA LIKWIDACJI SZKÓD HDI-ASEKURACJA

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
ul. 3 Maja 67/69, 81-850 Sopot
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-90-78

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Szczecinie
ul. Pomorska 144, 70-812 Szczecin
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-94-68

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Bydgoszczy
ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-90-32

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 62, 60-311 Poznań
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-93-27

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Warszawie
ul. Jagiellońska 78, 03-310 Warszawa
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-94-96

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Radomiu
ul. Reja 10, 26-600 Radom
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-93-27

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Lublinie
ul. Lubartowska 74A, 20-094 Lublin
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-92-72

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-95-51

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Katowicach
ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice
tel: (22) 44 99 999;801 801 181, faks: (22) 449-91-53

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Krakowie
ul. Portowa 22A, 30-709 Kraków
tel: (22) 44 99 999; 801 801 181, faks: (22) 449-92-39

[map id=”9″]