Nordea OFE Warszawa

Centrala Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa
Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa
tel. (22) 541 00 00, faks: (22) 541 00 01

Agencja Nordea PTE Warszawa
ul.Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. 48(22) 850 65 66, faks: 48 (22) 620 82 72