PZM TU Kraków

Oddział PZM TU Kraków
ul. Bp. Tomickiego 4, 31-982 Kraków
tel: (12) 642 14 20, faks: (12) 414 58 20