PZU Białystok

Oddział PZU Białystok
ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok
tel.: 85 308 20 00, faks: 85 308 23 48