Warta Gliwice

Makroregion Detaliczny Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 31
tel. (32) 301-87-10; 301-87-22; 301-87-23, faks: (32) 231-83-91