Warta Ruda Śląska

Makroregion Detaliczny Śląski
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 67A
tel. (0-32) 340-90-72, faks: (0-32) 340-93-91