W Alior Bank bezprowizyjne inwestowanie w fundusze akcyjne

0
977

Alior Bank zachęca klientów do bezprowizyjnego inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte. Każdy zainteresowany klient, musi do końca lutego br złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa na fundusze otwarte. Zakupu można dokonać w placówkach banku, przez system bankowości internetowej lub telefonicznej.

Alior Bank proponuje ponad 300 krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 10 wyselekcjonowanych firm. Klienci mają dostęp do funduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej oraz o różnym geograficznym zasięgu inwestycji. W ofercie są zarówno fundusze nastawione na zyski w okresie wzrostów, jak również fundusze ukierunkowane na zarabianie w czasie spadków. Do końca lutego br. wszystkie one mogą być nabywane bez opłaty manipulacyjnej.

Analitycy Biura Maklerskiego Alior Banku twierdzą, że w tej chwili sytuacja rynkowa jest dobrym momentem do rozpoczęcia budowy portfela inwestycyjnego w oparciu o akcje. Można zauważyć, że na polskim rynku jest tendencja kupowania akcji po kilku kwartałach wzrostów, w sytuacji gdy wśród inwestorów panuje euforia co do perspektyw gospodarczych, a akcje są drogie. Wtedy jednak na wejście na rynek akcji jest już najczęściej za późno i zdarza się, że dochodzi do nieoczekiwanej i dotkliwej korekty, po której odrabianie strat trwa długo i powoduje u inwestora rozczarowanie rynkiem kapitałowym.

Obecne zagrożenia na rynkach finansowych, takie jak np. potencjalna destabilizacja Strefy Euro na skutek nieopanowania kryzysu zadłużenia, powodują na całym świecie niepokój i dużą niechęć inwestorów do zakupu akcji. Z tego powodu, a także ze względu na różnego rodzaju czynniki wewnętrzne (m.in. zmniejszenie roli inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych), nastąpił znaczny odpływ kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i przecena indeksów giełdowych (niekiedy w stopniu większym niż w najbardziej zainfekowanych kryzysem krajach). Jednocześnie w Polsce i na świecie, już drugi rok z rzędu, mamy do czynienia z podwyższonym poziomem inflacji. Powoduje to, że bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak lokaty czy obligacje tylko w minimalnym zakresie chronią realną wartość oszczędności, dlatego warto inwestować w fundusze. Obecną sytuację na rynkach finansowych najtrafniej można scharakteryzować, jako „drogie obligacje i tanie akcje”, a stosunek potencjalnego zysku do ryzyka, wydaje się w dłuższym horyzoncie zdecydowanie korzystniej prezentować dla akcji niż dla obligacji.

– Ten rok ma dużą szansę być dobrym rokiem dla inwestycji w akcje. Warto podkreślić, że obecne wyceny spółek są na historycznie niskich poziomach. Średnie wskaźniki „cena do zysku” czy też „cena do wartości księgowej” na większości parkietów świata są poniżej swoich wieloletnich średnich. Historycznie tego typu wyceny kończyły się wcześniej czy później nadejściem istotnych wzrostów – podkreśla Marcin Mierzwa, zastępca dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.

źródło: Alior Bank