Wysoki wzrost sprzedaży Open Life w II kwartale 2012 roku

0
1040

Wynik finansowy netto spółki Open Life TU Życie S.A. wyniósł (wg PSR) po drugim kwartale tego roku 22 mln zł i był wyższy o 100 proc. wobec kwartału poprzedniego. Dynamiczny wzrost przypisu składki plasuje Open Life w ścisłej czołówce graczy na polskim rynku ubezpieczeń.

Spółka notuje coraz wyższą sprzedaż – przypis składki brutto wzrósł w drugim kwartale 2012 r. o 48 proc. w stosunku do kwartału poprzedniego i wyniósł 1 025 mln zł. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki na koniec pierwszego półrocza 2012 r., po którym przypis składki brutto sięga 1 717 mln zł.

To efekt wytężonej pracy i dużej liczby produktów wprowadzonych do oferty – mówi Krzysztof Bukowski, prezes zarządu Open Life TU Życie S.A. Imponujący jest wzrost wyniku finansowego netto (wg MSR) – o 206 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r., do poziomu 15,6 mln zł na koniec drugiego kwartału 2012 r. Dynamiczny rozwój sprawia, że z ubezpieczeń towarzystwa korzysta coraz większa liczba klientów. Na koniec czerwca tego roku było ich blisko 105 tys., a aktywa powierzone spółce do zarządzania kształtowały się na poziomie 1 880 mln zł. Oferta ubezpieczyciela umożliwia klientom wybór rożnych klas aktywów, poziomów ryzyka i okresów inwestycji.

Open Life sprzedało swój pierwszy produkt rok temu (dokładnie 1 sierpnia 2011 r.). Od tego czasu spółka intensywnie rozwija się, zatrudnia już ponad 100 osób, które stanowią unikalne połączenie wiedzy i bazy nowych pomysłów. Podstawą naszego sukcesu jest m.in. niestandardowe podejście w relacjach z partnerami, szybszy niż rynkowy czas reakcji na ich potrzeby – mówi Izabela Śliwowska, członek zarządu Open Life TUŻ S.A.

W kolejnych kwartałach Open Life zamierza utrzymać dotychczasową dynamikę rozwoju, nadal poszerzając ofertę. Spółka kładzie szczególny nacisk na rozwój planów regularnego oszczędzania, jednocześnie pracując nad wprowadzeniem do oferty kolejnych produktów o charakterze ochronnym. Istotnym elementem przyjętej strategii są inwestycje w technologię. Jeszcze w tym roku planowane jest wdrożenie własnego systemu produktowego oraz platformy e-learningowej.

Szczegółowe dane Open Life TU Życie S.A. za pierwsze półrocze 2012 r.

 • Składki przypisane brutto: 1 716,627 mln zł
 • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 1 968,029 mln zł
 • Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 151,4 proc.
 • Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi: 210 proc.
 • Suma bilansowa: 2 609,132 mln zł
 • Wynik techniczny: 27,267 mln zł
 • Wynik finansowy netto (PSR): 21,866 mln zł
 • Wynik finansowy netto (MSR): 15,599 mln zł
 • Koszty działalności ubezpieczeniowej: 176,067 mln zł
 • Koszty akwizycji: 167,155 mln zł
 • Koszty administracyjne: 8,912 mln zł
 • Kapitały własne: 81,5 mln zł

Źródło: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie