Produkt strukturyzowany życiowej Warty dostępny w ofercie BNP Paribas Banku

0
1048

Ruszyła sprzedaż nowego produktu strukturyzowanego życiowej WARTY w oddziałach banku BNP Paribas. Polisa oparta na koszyku 20 znanych światowych spółek zapewnia premię nie tylko przy wzrostach cen akcji ale również przy spadkach notowań spółek. W sprzyjających warunkach klienci mogą otrzymać po trzech latach 45% nieopodatkowanej premii.  

TOP 20 to trzyletni produkt strukturyzowany TUnŻ WARTA w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany z myślą o klientach banku BNP Paribas.

Wysokość premii jaką klient otrzyma na koniec trwania umowy zależy od zachowania się koszyka 20 znanych amerykańskich i europejskich spółek prowadzących działalność w stabilnych sektorach gospodarczych. W koszyku są m.in. Unilever, Danone, Tesco, Bayer, Siemens, France Telecom, General Electric, AXA, McDonalds.

Klienci inwestujący w TOP 20 mają zapewnioną 100-procentową ochronę kapitału oraz zagwarantowaną premię na poziomie minimum 3 proc. składki na koniec okresu ubezpieczenia. Biorąc jednak pod uwagę silną pozycję rynkową i rozpoznawalność marek spółek z koszyka, a także stały popyt na ich produkty i usługi, klienci mają szansę na osiągniecie znacznie wyższej premii. Wysokość premii będzie określana każdego dnia, a jej wysokość uzależniona będzie od kursów zamknięcia cen akcji spółek w poszczególnych dniach, w odniesieniu do ich wartości początkowej (określonej 1 października 2012 roku).  Maksymalna premia może wynieść po trzech latach 45% składki.

Dzięki zastosowanej w produkcie strategii premię można osiągnąć nie tylko na wzrostach, ale i na spadkach cen akcji. Ponadto, dzięki ubezpieczeniowej formie produktu, wypracowana premia jest zwolniona z 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.

Dodatkowe informacje:

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie zostanie wypłacone wskazanej osobie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Produkt dostępny będzie od 27 sierpnia do 21 września br. we wszystkich 231 oddziałach detalicznych banku BNP Paribas w Polsce. Oferta przeznaczona jest dla obecnych, jak i nowych klientów banku, którzy już posiadają lub założą w BNP Paribas Banku konto osobiste.

Klienci mogą ulokować w TOP 20 nie mniej niż 1 tys. zł.

Źródło: Warta