Program inwestycyjny Invest Polisa w ofercie Polisa-Życie

0
1056

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń na świecie. Jest to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, przeznaczone dla osób , które w jednym pakiecie chcą połączyć ochronę życia i inwestowanie środków w fundusze kapitałowe. W Polsce cieszą się dużą popularnością i jest kilkaset różnych funduszy.  Z danych firmy Analizy Online wynika że w większości firmy oferują UFK oparte na funduszach gotówkowych  i pieniężnych. Inny rodzaj to m.in. fundusze powiązane z akcjami , obligacjami, nieruchomościami.

W Polsce  dzięki liberalizacji zapisów , ubezpieczenia na życie stały się instrumentem łączącym w sobie inwestowanie, zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo. Towarzystwa często  posiadają swoje fundusze, kupując walory bezpośrednio na Giełdzie Papierów Wartościowych, albo prowadzą fundusze zewnętrzne, gdzie środki pozyskiwane od klientów są lokowane w wybrany fundusz przez klienta. W innej opcji  towarzystwo samo decyduje , który z funduszy jest w danym momencie najkorzystniejszy dla klienta.

Indywidualne potrzeby i cele zmieniają  się z upływem czasu, właściwa lokata środków finansowych powinna być dopasowana do zmieniającej się sytuacji życiowej. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa- Życie” proponuje program inwestycyjny „Invest Polisa”, który umożliwia systematyczne inwestowanie środków z wykorzystaniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Program ten pozwala na aktywne lokowanie środków finansowych , łączy indywidualne preferencje inwestora. Ubezpieczony samodzielnie wskazuje fundusz kapitałowy , w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Zaletą programu jest elastyczność w podejmowaniu decyzji ,dowolność w wyborze składu portfela w ramach dostępnej , szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych, bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy .Każdy klient może wybrać strategię inwestycyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb , uwzględniając takie czynniki jak  bezpieczeństwo , zysk, czy przewidywany czas inwestycji. Ubezpieczony deklaruje wysokość miesięcznej składki oraz sumę wpłat. Można dokonać czterech bezpłatnych konwersji w ciągu roku. Nie pobierana jest żadna opłata za ; zawieszanie, zmniejszanie , zwiększanie wpłat .W ofercie  znajduje się  16. Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  , w tym 4 własne o zróżnicowanej strategii. Fundusze oferowane przez „Polisę – Życie” inwestowane są w bardzo zróżnicowane walory. Towarzystwo łączy ochronę ubezpieczeniową i profesjonalne zarządzanie aktywami , współpracując z renomowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych .

Źródło: Polisa-Życie