Polisy chroniące grobowce lub nagrobki cmentarne

0
1013

Przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych warto oprócz porządków i dekorowania nagrobków, pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu ich przez zniszczeniem lub utratą. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej mają w swojej ofercie ubezpieczenia grobowców i nagrobków cmentarnych. Najczęściej można je wykupić razem z polisą mieszkaniową.

Zakres ubezpieczenia grobowców i nagrobków cmentarnych zazwyczaj obejmuje płytę umieszczoną na cokole, tablice napisowe oraz rzeźby i wazony umieszczone na stałe w nagrobku. Można również ubezpieczyć ławeczkę, która jest przymocowana do nagrobka. Ubezpieczenie chroni od szkód powstałych przez zdarzenia losowe jak również od szkód wyrządzonych przez osoby trzecie w wyniku kradzieży lub dewastacji.

Przed wykupieniem ubezpieczenia, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają pewne wyłączenia,  za które nie będą odpowiadali. Odszkodowanie może nie zostać wypłacone za szkody w nagrobkach spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi, zabrudzenia płyty przez wosk wylany ze zniczy, a także nie odpowiada za szkody o nieznacznej wartości. Polisa nie obejmuje również szkód wyrządzonych przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie czy przez zarządców cmentarzy.

Nagrobki ubezpieczamy zazwyczaj na rok. Koszt ubezpieczenia może być określony jako procent wartości głównej polisy (np. 1-2 proc.) bądź kwota wyliczona na podstawie wartości nagrobka, zakresu ochrony czy lokalizacji grobu (np. 60 zł).

źródło: Bankier.pl