Polisa zdrowotna przydatna podczas Euro2012

0
1031

Przed wyruszeniem na stadiony Euro2012 warto dokładnie sprawdzić zakres posiadanych polis. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, że kupując ubezpieczenie na życie, samochodu czy mieszkania mogą liczyć również na pomoc lub wypłatę świadczenia w razie kłopotów ze zdrowiem.

Zbliżające się rozgrywki mogą przynieść gorączkę i to niekoniecznie związaną z nadmiarem emocji. Pomoc lekarza może być też potrzebna w razie nieszczęśliwego wypadku w ferworze dopingu lub dowolnym innym momencie. Warto wiedzieć, że wiele rodzajów ubezpieczeń zawiera specjalne opcje, gwarantujące pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem w ramach tzw. assistance medycznego.

Z naszych doświadczeń wynikało, że klienci za bardzo przydatną uznają pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem, stąd w różnym kształcie jest ona dostępna w wielu naszych ubezpieczeniach i to nie tylko osobowych, ale też mieszkaniowych czy komunikacyjnych – mówi Przemysław Makaro, dyrektor Departamentu Rozwoju Ubezpieczeń Mieszkaniowych i Osobowych w WARCIE.

Lekarz z polisy

W ofercie WARTY znalazł się Assistance Medyczny, który gwarantuje organizację i pokrycie kosztów pomocy lekarza nie tylko w razie wypadku, ale też nagłego zachorowania. Jest on bezpłatnie dodawany do ubezpieczenia nieruchomościWARTA Dom Komfort+ lub w formie umowy dodatkowej do większości ubezpieczeń na życie WARTY. Co ważne, taka opcja działa w całej Polsce i obejmuje – w zależności od wybranego wariantu – albo wszystkich członków najbliższej rodziny mieszkających z posiadaczem ubezpieczenia, albo małżonka i dzieci. Dzięki temu będąc w obcym mieście można poprosić operatora call center WARTY o zorganizowanie wizyty lekarza np. w hotelu raz lub dwa razy w roku. Co ważne, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Klienci mają też zagwarantowany dostęp do infolinii medycznej, gdzie przez całą dobę można porozmawiać z lekarzem, jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach – wylicza Przemysław Makaro.

Posiadacze takich pakietów assistance mogą też liczyć w określonych sytuacjach na organizację i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki, dostawy leków, transportu medycznego, opieki domowej po pobycie w szpitalu itp.

Wsparcie po wypadku

Warto też przejrzeć posiadane polisy NNW, bo obecnie gwarantują one nie tylko wypłatę w razie inwalidztwa czy śmierci. W tego typu umowach oferowanych przez WARTĘ można znaleźć takie ciekawe opcje, jak pokrycie kosztów leczenia skutków nieszczęśliwych wypadków np. do 1 tys. zł w przypadku leczenia ambulatoryjnego, a 3 tys. zł. w przypadku leczenia szpitalnego. To kwoty pozwalające na pokrycie kosztów udzielenia doraźnej pomocy medycznej, badań, zabiegów i operacji w szpitalu czy zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. Bezcenna w przypadku osób samotnych może być opcja opieki domowej po powrocie do domu ze szpitala.

Coraz częściej różne opcje gwarantujące wsparcie w razie wypadku lub nagłych kłopotów ze zdrowiem są też dodawane do ubezpieczeń na życie. Mogą one zapewniać wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia po przeprowadzeniu operacji, pobycie w szpitalu, w razie wystąpienia poważnego zachorowania (np. zawału serca, udaru mózgu) czy całkowitego lub trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku. Te dodatkowe pieniądze mogą się przydać np. na pokrycie kosztów dodatkowej opieki, rehabilitacji czy zakupu lekarstw.

Źródło: Warta