TU Europa rozszerza ofertę ubezpieczeń dostępnych on-line

0
1005

„Szlachetne Zdrowie” to pierwszy produkt Towarzystwa Ubezpieczeń Europa z segmentu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, dostępny wyłącznie przez internet. Nowoczesne ubezpieczenie oferuje szybki i komfortowy dostęp do opieki zdrowotnej w ponad 670 specjalnie wyselekcjonowanych placówkach medycznych w całej Polsce.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa systematycznie rozszerza gamę produktów dostępnych on-line. „Szlachetne Zdrowie” jest już ósmym ubezpieczeniem, które można kupić bezpośrednio poprzez stronę zdrowie.tueuropa.pl oraz www.tueuropadirect.pl. Takie rozwiązanie zwiększa dostępność produktów ubezpieczeniowych wśród Polaków i zapewnia oszczędność czasu oraz wygodę dla osób zainteresowanych dodatkową ochroną. Obsługą produktu w zakresie realizacji świadczeń i zwrotu kosztów świadczeń z tytułu zawartych umów zajmuje się firma Inter Partner Assistance Polska SA, która to w ramach podpisanej z TU Europa umowy przygotowała dla ubezpieczonych działające w trybie 24h na dobę przez wszystkie dni w roku telefoniczne Centrum Pomocy.

Nowy produkt ochronny skierowany jest do osób poniżej 65 roku życia oraz członków ich rodzin. Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach: Srebrnym, Złotym i Platynowym. Każdy z wariantów można zakupić w wersji indywidualnej lub rodzinnej (np. rodziny pięcioosobowe mogą skorzystać ze specjalnej zniżki przy zakupie ubezpieczenia w wysokości 7 proc.  dla osoby dorosłej i 12 proc. dla dziecka). W zakres ubezpieczenia wchodzą: dostęp do całodobowej infolinii medycznej, telefoniczna rezerwacja i odwoływanie wizyt, badań, wizyt domowych i informacja o placówkach medycznych świadczących dane usługi. Ubezpieczenie „Szlachetne Zdrowie” zapewnia dostęp do szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, badań RTG, USG, tomografii komputerowej, mammografii, EKG oraz wielu innych opisanych szczegółowo w wykazie świadczeń, stanowiącym załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. To duża korzyść dla pacjenta, gdyż diagnostyka medyczna jest szczególnie trudno dostępna w państwowej służbie zdrowie, a wykonanie badań wiąże się z długim czasem oczekiwania.

Pacjent ma zapewniony dostęp do konsultacji medycznych aż 26 specjalności w wariancie Platynowym, może też skorzystać z  telefonicznej rozmowy z lekarzem. Ilość porad nie jest limitowana i nie wiążą się one z koniecznością posiadania skierowania. Atutem „Szlachetnego Zdrowia” jest krótki termin realizacji świadczeń. W razie braku możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych we wskazanej przez Centrum Pomocy placówce partnerskiej, TU Europa zwróci koszty usługi medycznej udzielonej ubezpieczonemu w wybranej przez niego placówce. W niektórych wariantach są także dostępne: rehabilitacja ambulatoryjna po pobycie w szpitalu, wizyty domowe oraz szczepienia.

Źródło: TU Europa SA, TU na Życie Europa SA