Polisa-Życie z nowym Zarządem i Radą Nadzorczą

0
1287

Po przejęciu 92% akcji przez Vienna Insurance Group , podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa- Życie” S. A. powołano nowy skład Zarządu Spółki.

Prezes Zarządu – Wiesław Szermach

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę w branży ubezpieczeniowej rozpoczął w 1996r w Regionalnym Biurze Handlowym „Polisa- Życie” S.A. we Wrocławiu Przebył tam ścieżkę kariery zawodowej od stanowiska specjalisty ds. ubezpieczeń do Dyrektora Biura Handlowego. Kontynuował karierę w Centrali  Towarzystwa , zajmując stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Od 2003 roku pozostawał członkiem Zarządu Towarzystwa i odpowiadał za zarządzanie sprzedażą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu zarządzania, między innymi specjalistyczny kurs zarządzania sprzedażą ubezpieczeń w Towarzystwie CNP Assurances w Paryżu. Posiada licencję Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń oraz dyplom złożenia egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. Doświadczony menadżer , autor publikacji z zakresu zarządzania sprzedażą produktów ubezpieczeniowych.

Marek Gołębiewski – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Z branżą ubezpieczeniową związany od 2001r. Karierę zawodową rozpoczął w grupie VIG pracując w firmie BTUiR Heros S.A. w Biurze Marketingu i PR. Następnie pracował w spółkach Vienna Life, Compensa, Compensa Życie, Benefia Życie, VIG Polska. Obecnie pełni funkcję Prokurenta, Dyrektora Biura Zarządu i Rzecznika Prasowego w spółkach Vienna Insurance Group Polska oraz Członka Zarządu Vienna Finanse Sp. Z o.o. oraz członka Zarządu Capitol Sp. Z o.o. W Polisie- Życie odpowiedzialny m.inn. za informatykę, administrację i biuro prawne.

Andrzej Zadrożny – Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej, organizowane przez Uniwersytet Gdański ,Gdańską Akademie Bankową i London Guildhall University.
Z „Polisą – Życie” związany jest od początku działalności firmy tj. od 1995r , gdzie współtworzył pierwsze produkty ubezpieczeniowe . Do 2003r zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz i Inwestycji Kapitałowych. Następnie do 2005r pracował w Komisji Nadzoru Finansowego. Od lipca 2005r. ponownie związany z „Polisą – Życie.” Pełniąc funkcje Członka Zarządu odpowiada m.inn. za sprawy związane z finansami, aktuariatem, obsługą portfela ubezpieczeniowego i obsługą roszczeń.

Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa-
Życie” S.A.

  • Franz Fuchs – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Peter Hagen – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Czerwińska- Rybska – Członek Rady Nadzorczej
  • Roland Goldsteiner – Członek Rady Nadzorczej
  • Ireneusz Arczewski – Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Polisa-Życie