Wzrost przypisu składki w Grupie Warta

0
1053

Grupa WARTA zebrała ponad 2,5 mld zł składki przypisanej brutto: 1,3 mld zł spółka majątkowa i 1,2 mld zł towarzystwo życiowe. Ponad 12% wzrostu w ubezpieczeniach majątkowych oznacza, że spółka kontynuuje trend wzrostowy obserwowany już od drugiego kwartału 2010 roku.

TUiR WARTA

WARTA w I połowie 2012 r. osiągnęła 12,3% wzrost przypisu składki, zbierając 1,3 mld zł składek, wobec 1,1 mld zł zebranych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wpływ na taki przyrost składki miały ubezpieczenia komunikacyjne (18,6%) oraz ubezpieczenia morskie i lotnicze (14,5%).

WARTA wypracowała w I połowie 2012 roku wynik techniczny w wysokości 108,4 mln zł wobec 45,0 mln zł rok wcześniej. Tak znacząca poprawa rentowności wynika przede wszystkim z wysokiej dynamiki sprzedaży, jak również konsekwentnie prowadzonej polityki selekcji ryzyka, co przełożyło się na poprawę jakości portfela. Dobremu wynikowi technicznemu Warty towarzyszą dobre wyniki na działalności lokacyjnej, co przełożyło się na zysk netto na poziomie 243,0 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec czerwca 2012 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 326,0%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 128,4%.

TUnŻ WARTA

TUnŻ WARTA zebrała w I połowie 2012 roku 1,2 mld zł składek, co jest wartością porównywalną do przypisu roku poprzedniego. Duży wpływ na ten wynik miały produkty o charakterze inwestycyjnym. W omawianym okresie towarzystwo wprowadziło do sprzedaży siedem nowych tego typu ubezpieczeń – „Gold Profit”, „Dolar Klik”, „Top 10”, „Surowce na Plus”, „Polska Elita”, „Euro Stars”, „Profit Plan Plus” oraz kontynuowało sprzedaż „Profit Planu”. Przychody z ich sprzedaży osiągnęły 529,8 mln zł i były o 24,9% wyższe niż osiągnięte z tej grupy produktowej w roku 2011.

Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną osiągając w I połowie 2012 roku 9,0% dynamikę wzrostu – o 7,7% wzrosły przychody z tytułu umów grupowych i o 15,0% z tytułu umów indywidualnych.

WARTA życiowa wypracowała w I połowie 2012 roku 13,5 mln zł zysku netto. Wynik ten został osiągnięty dzięki dobrej strukturze portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Wynik techniczny po sześciu miesiącach 2012 roku wyniósł 18,2 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec czerwca 2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 295,1%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,4%.

 

Komentarz Jarosława Parkota, Prezesa Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA

Od 1 lipca jesteśmy częścią Grupy Talanx. Nasi nowi udziałowcy sfinalizowali transakcję rozpoczętą w styczniu tego roku i teraz 70 proc. udziałów w spółce należy do niemieckiego Talanx International, a 30 proc. – japońskiego towarzystwa Meiji Yasuda.

Możemy też szczycić się ratingiem na poziomie A z perspektywą stabilną, który przyznała nam agencja Standard&Poor’s, uznając naszą spółkę za strategicznie ważną dla Grupy Talanx, uwzględniając wsparcie ze strony tej grupy oraz doceniając dobre wyniki finansowe i mocną pozycję konkurencyjną na polskim rynku.

Cieszę się z tych informacji, ale jeszcze bardziej zadowolony jestem z bardzo dobrych wyników jakie osiągnęły obie spółki w I półroczu. To pokazuje, że sprawdziła się przyjęta przez nas strategia – pracujemy jak zwykle, żeby zrealizować założone plany, bez względu na toczące się równolegle procesy związane ze zmianami właścicielskimi.

Powody do zadowolenia dają przede wszystkim ponad 12 proc. wyższe przychody ze składek spółki majątkowej, bo to już szósty z kolei kwartał, w którym spółka notuje dwucyfrowy wzrost. Trend wzrostowy utrzymuje się już od drugiego kwartału 2010 r. Widać więc, że nie tylko utrzymujemy klientów zadowolonych z jakości naszych usług, ale też pozyskujemy nowych.

Jednoczesna poprawa wyniku technicznego pokazuje efektywność działalności typowo ubezpieczeniowej towarzystwa. Dodatkowo trafne inwestycje i wzrost przychodów z lokat pozwoliły nam też poprawić wynik finansowy do poziomu nie notowanego w najnowszej historii spółki. Równocześnie trzymamy w ryzach koszty działalności ubezpieczeniowej.

Warto podkreślić, że ten wzrost jest bardzo zrównoważony i dotyczy zarówno segmentu klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Tradycyjnie dobra pozycja w ubezpieczeniach firm, została podkreślona przyznaniem WARCIE tytułu „Firmy Przyjaznej Małym i Średnim Przedsiębiorstwom 2012”, przyznawanego przez Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

Bardzo dobrze przebiega proces transformacji portfela ubezpieczeń oszczędnościowych w kierunku produktów inwestycyjnych prowadzony w spółce życiowej. Mamy coraz dłuższą listę partnerów bankowych, wspólnie z którymi oferujemy klientom nowe możliwości inwestycji. Rozwijamy też współpracę z innymi podmiotami, które dołączają ubezpieczenia do swojej oferty: firmami pośrednictwa czy sieciami handlowymi. Dobre efekty przynoszą też projekty zakładające większą aktywność agentów w docieraniu z ofertą ubezpieczeń na życie do klientów spółki majątkowej. W rezultacie tych działań rośnie znaczenie nie tylko ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką jednorazową, ale też polis ze składką regularną. Te ostatnie przynoszą obecnie już 8,5 proc. ogółu przychodów życiowej WARTY.

Jakość usług naszej spółki życiowej i jej kondycję finansową doceniają też zewnętrzni eksperci. W kwietniu TUnŻ WARTA została zwycięzcą plebiscytu „Srebrny Parasol” w kategorii Ubezpieczenia na Życie. To wyróżnienie, przyznawane przez redakcję miesięcznika Home & Market towarzystwom ubezpieczeniowym, które osiągają najlepsze wyniki finansowe i oceny klientów.

Źródło: Warta