Życiowa Warta wprowadza nowy produkt dla klientów Kredyt Banku

0
1058

Ropa Brent, miedź, nikiel, platyna i kukurydza to surowce, na których oparty jest nowy produkt życiowej WARTY dla klientów Kredyt Banku. Bez ryzyka utraty wpłaconych środków polisa może przynieść klientom banku po 1,5 roku nawet 40% premii zwolnionej z podatku dochodowego.

SUROWCE NA PLUS 2 to 1,5 roczna polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Formuła produktu przewiduje na koniec umowy premię, która zwolniona jest z 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych, co oznacza, że klient otrzyma ją w całości. Wysokość premii zależy od kształtowania się ceny ropy Brent, miedzi, niklu, platyny i kukurydzy. W sprzyjających inwestycji warunkach maksymalna premia może wynieść po 1,5 roku 40% wpłaconych przez klienta środków (wartość ta odpowiada 49,4% opodatkowanego zysku).

Rynek surowców jest postrzegany w ostatnich latach jako rynek o wysokim potencjale zysków, w którym inwestorzy coraz częściej lokują kapitał. Surowce wybrane do konstrukcji produktu mają szerokie zastosowanie w gospodarce, a ich ceny od dłuższego czasu znajdują się w trendzie wzrostowym. Jest to głównie efekt rosnącego zapotrzebowania na nie w krajach azjatyckich oraz Ameryki Południowej.

Jeśli jednak inwestycja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i nie zostaną spełnione warunki pozwalające na naliczenie premii, konstrukcja produktu zakłada pełną ochronę kapitału składki alokacyjnej.Oznacza to, że klient na koniec umowy otrzyma wartość składki pomniejszoną o opłatę wstępną.

 

Dodatkowe informacje:

Przez cały okres umowy, tj. do 6 maja 2014 r., klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela polisy zostanie wypłacone świadczenie wskazanej osobie uprawnionej. Świadczenie to jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Polisę SUROWCE NA PLUS 2 zawrzeć mogą osoby od 18 do 80 roku życia. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Ubezpieczenie dostępne będzie  w placówkach Kredyt Banku do 29 października 2012r.

Źródło: Warta