Korzyści produktów ubezpieczeniowych z opcją inwestycyjną

0
1122

Dane rynkowe pokazują, że około 90 proc. nowej sprzedaży regularnego biznesu w ubezpieczeniach na życie, stanowią rozwiązania finansowe o charakterze inwestycyjnym. Jakie korzyści daje inwestowanie poprzez produkty ubezpieczeniowe?

Produkty o charakterze inwestycyjnym są bardzo podatne na koniunkturę. Oznacza to, że kiedy rosną notowania indeksów giełdowych, to wówczas klienci zaczynają się bardziej interesować inwestowaniem. Największa sprzedaż takich produktów występuje wraz z hossą na giełdzie, czyli zwykle w nie najlepszym momencie do inwestowania. Zaletą produktów ubezpieczeniowych z regularną składką jest to, że inwestując systematycznie niweluje się w długim terminie ryzyko wahań na giełdzie. W jednym miesiącu kupuje się trochę taniej, w kolejnym – trochę drożej. Jednak w dłuższej perspektywie te wahania są uśrednione.

„Warto zwrócić uwagę, że oferta funduszowa zawarta w ubezpieczeniu na życie, bardzo często dobierana jest do profilu klienta. Większość osób samodzielnie nie jest w stanie wybrać z setek funduszy, tych które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Do tego niezbędna jest wiedza oraz systematyczna analiza tego, co się dzieje na giełdzie. Natomiast w produktach ubezpieczeniowych są już gotowe pakiety funduszy, dostosowane do różnych strategii inwestycyjnych klienta – niektórzy chcą inwestować agresywnie z perspektywą wysokiego zysku, a inni w sposób bezpieczny. W polisach z częścią inwestycyjną klient otrzymuje pakiet funduszy wyselekcjonowany przez ekspertów finansowych i dostosowany do jego oczekiwań” – tłumaczy Katarzyna Osińska, Product Manager w ING Życie.

Zaletą produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym jest również możliwość przenoszenia środków między funduszami bez obciążenia podatkiem Belki. Jeżeli klient postanowi zmienić strategię na mniej lub bardziej bezpieczną, nie ponosi z tego tytułu kosztów. Przewaga produktów ubezpieczeniowych nad wieloma innymi polega na tym, że podatek Belki płaci się tylko na koniec inwestycji.

Źródło: ING Życie