Wyniki finansowe Polisa-Życie po III kwartałach 2012 roku

0
1193

Towarzystwo  Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie” (Vienna Insurance Group) podsumowało wyniki po III kwartałach.

TU Polisa-Życie  odnotowała   wzrost  wyniku technicznego o 25,4% do analogicznego okresu z 2011 roku. Spółka  zebrała 89 mln. zł składki przypisanej brutto, a wynik finansowy brutto  wyniósł  3.3 mln.

Nasza strategia zakłada wzrost w segmencie ubezpieczeń grupowych– dodaje członek Zarządu Marek Gołębiewski-  udaje się to skutecznie    realizować, dzięki  rosnącej składce  w tym segmencie.  Wzrost składki w produktach grupowych po trzech kwartałach 2012 r. w stosunku do trzech kwartałów 2011   wynosi   15% .  Ma to też znaczący  wpływ na    wzrost wyniku technicznego.

Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno –ubezpieczeniowych aktywami , który  wynosi 175,59 % ,  co oznacza wzrost  o 48,5%   do analogicznego okresu z ubiegłego roku , a wskaźnik  pokrycia  marginesu wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie  176,2%.

„Polisa -Życie” dynamicznie rozwija struktury sieci na terenie całego kraju. Posiada 33 Przedstawicielstwa  i zespół ponad 1100  agentów.

Źródło: Polisa-Życie