Grupowe ubezpieczenia NNW w Aviva z nowym zakresem pomocy assistance

0
1264

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych wraz z Europ Assistance Polska opracowały nowy pakiet pomocy assistance dla posiadaczy grupowych polis NNW Grono. Nowy zakres assistance dostępny jest od końca grudnia 2012 r.

Nowym zakresem ochrony objęci zostali ubezpieczeni w ramach polis grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Grono, a także ich współmałżonkowie. W ramach tego ubezpieczenia, klienci w sytuacji nieszczęśliwego wypadku mogą skorzystać z całodobowej i nieodpłatnej pomocy assistance medycznego.

Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami, jesteśmy w stanie zapewnić klientom korzystającym z ubezpieczenia Grono w Avivie opiekę medyczną o najwyższym standardzie. Nasza sieć usługodawców medycznych jest stale rozwijana i obecnie jej liczba przekracza 1500 podmiotów na terenie Polski – dodaje Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

W ramach assistance medycznego, w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, klientom przysługuje organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki. Ponadto, ubezpieczeni mogą liczyć na nieodpłatny transport do i z placówki medycznej, a także transport na komisję lekarską. Firma assistance zapewni również choremu dostawę leków i artykułów spożywczych, a także opiekę nad jego dziećmi lub niesamodzielnymi członkami rodziny. Co więcej, gdy klient wymagać będzie rehabilitacji, Europ Assistance Polska zorganizuje i pokryje koszty takiej usługi, a nawet wypożyczy lub zakupi niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i dostarczy ubezpieczonemu.

Niejednokrotnie ciężki uszczerbek na zdrowiu lub nieszczęśliwy wypadek to duże obciążenie psychiczne. Klienci posiadający ubezpieczenie Grono w Avivie mogą także liczyć na nieodpłatną pomoc psychologa, który pomoże im przejść przez trudny okres.

Do dyspozycji ubezpieczonych oddana została również całodobowa infolinia medyczna, w ramach której klienci mogą skonsultować swój stan zdrowia z dyżurującym lekarzem.

Źródło: Grupa Europ Assistance