Wyniki finansowe za 2012 rok Open Life TU Życie S.A.

0
1072

Wynik finansowy netto (wg. PSR) spółki Open Life TU Życie S.A. wyniósł po czterech kwartałach 2012 r. ponad 24,1 mln zł.

Firma notuje systematyczny przyrost przypisu składki – na koniec grudnia wyniósł on 3 333 mln zł, co oznacza wzrost o 430 proc. rok do roku. Liczba zawartych ubezpieczeń przekroczyła 174 tysiące.

Open Life posiada wysokie wskaźniki pokrycia: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami (137,68 proc.) oraz marginesu wypłacalności środkami własnymi (166,7 proc.), co czyni go wiarygodnym i bezpiecznym partnerem biznesowym. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez ubezpieczyciela osiągnęła kwotę
3 119 mln zł.

Na czele priorytetów spółki na nadchodzące kwartały znajduje się m.in. zapewnienie przejrzystości oferowanych produktów oraz zwiększenie świadomości klientów w zakresie ryzyk związanych z inwestowaniem i oszczędzaniem. Open Life wprowadził już wiele zmian w dokumentacji dla klientów; w szczególności, w łatwy sposób podawane są informacje o ryzykach, kosztach oraz mechanizmach zachowania produktu w zależności od różnych scenariuszy rynkowych. Zmniejszono tzw. opłaty likwidacyjne w produktach regularnych, wycofano długie produkty strukturyzowane ze składką jednorazową, obniżono wiek wstępu klientów.

Towarzystwo planuje sukcesywnie poszerzać swoją ofertę o ubezpieczenia ochronne, także jako opcjonalne rozszerzenie zakresu ubezpieczeń oszczędnościowych i inwestycyjnych. W połowie tego roku ma też zostać wdrożony trwający od kilku miesięcy projekt polegający na przekształceniu ubezpieczeń grupowych w indywidualne i zmianie roli dystrybutorów z dotychczasowych ubezpieczających w agentów ubezpieczeniowych. W obszarze dystrybucji Open Life zamierza również rozwinąć współpracę z multiagencjami wykorzystując w tym celu know-how produktowy oraz technologiczne rozwiązania wspierające sprzedaż i obsługę klientów.

Wybrane, szczegółowe dane dot. Open Life TU Życie S.A. za cztery kwartały 2012 r.:

  • Składki przypisane brutto: 3 332 558 tys. zł
  • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 3 281 679 tys. zł
  • Suma bilansowa: 3 728 571 tys. zł
  • Wynik techniczny: 30 651 tys. zł
  • Wynik finansowy netto (PSR): 24 126 tys. zł
  • Wynik finansowy netto (MSR): 44 621 tys. zł
  • Aktywa netto, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający: 3 118 906 tys. zł
  • Koszty działalności ubezpieczeniowej: 373 937 tys. zł
  • Koszty akwizycji: 351 365 tys. zł
  • Koszty administracyjne: 22 572 tys. zł

Źródło: Open Life TU Życie S.A.