Rośnie zysk z funduszy w Pioneer Pekao TFI

0
1029

W marcu padł kolejny rekord salda wpłat i umorzeń do funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao: 260 milionów złotych. To już szósty miesiąc z rzędu wyraźnego napływu kapitału do funduszy pierwszego TFI w Polsce.

Od początku 2013 r. do funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao trafiło przeszło 607 mln zł. Nieprzerwany strumień nowych środków sprawił, że aktywa w zarządzaniu wzrosły w tym czasie o 4,58% i na koniec marca wyniosły 15,65 mld zł. Pioneer Pekao TFI umocniło tym samym pozycję największego TFI w Polsce pod względem aktywów zebranych od klientów indywidualnych.

Prawie dwa razy więcej niż w lutym pozyskał Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego w ubiegłym miesiącu trafiło prawie 160 mln zł nowych środków. Podobnie jak w ostatnich miesiącach wyraźną popularnością cieszyły się fundusze rynku pieniężnego: Pioneer Pieniężny oraz Pioneer Gotówkowy, do których klienci wpłacili łącznie prawie 135 mln złotych. Dużym zainteresowaniem klientów cieszył się również Pioneer Stabilnego Inwestowania, który inwestuje m.in. w spółki wypłacające dywidendy oraz obligacje. Subfundusz pozyskał w ciągu ostatnich trzech miesięcy prawie 95 mln złotych.

– W ciągu minionych sześciu miesięcy do funduszy Pioneer trafiło prawie 910 mln złotych. To dowód na to, że klienci indywidualni zmieniają swoje preferencje oszczędzania i inwestowania – szukając szerszej gamy możliwości inwestycyjnych, która pozwoli im na zwiększenie realnej wartości ich oszczędności w średnim i długim terminie. To także dla nas dobry znak, świadczący, że nasza oferta i wyniki funduszy spotykają się z przychylnością rynku – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Tylko w marcu Pioneer Akcji Amerykańskich zyskał 6,7%, podczas gdy w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku: 17,24%. Także inne fundusze powiązane z rynkami w USA uzyskiwały dobre stopy zwrotu, w tym Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który w pierwszym kwartale 2013 r. osiągnął wynik 12,83%. Z kolei powiązany z rynkiem polskich małych i średnich spółek Pioneer Dynamicznych Spółek w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobił dla klientów 16,86%.

Źródło: Pioneer Pekao TFI