Produkt Polisa-Życie nominowany do Godła „Teraz Polska”

0
1010

Ogłoszone zostały nominacje w 23 edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Komisja ekspertów nominowała Towarzystwo w kategorii – Usługi Finansowe za Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja.

Produkt skierowany jest do firm o różnej strukturze i wielkości działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To uniwersalne zabezpieczenie przyszłości i profesjonalne zarządzanie aktywami, chroniące przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale też członków ich rodzin. Program Super Gwarancja znacząco podnosi atrakcyjność pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych pracodawcy, powodując wzrost jego konkurencyjność na rynku pracy. Ubezpieczenie wyróżnia prosty sposób zawierania umowy, szybka wypłata świadczeń, jeden z najszerszych zakresów ochrony życia i zdrowia oraz możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w razie rozwiązania stosunku pracy.