Polisa-Życie podsumowuje 2012 rok

0
1001

Składka przypisana za rok 2012 wyniosła 132 mln zł. Wzrost składki przypisanej w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 8%, a w produktach ochronnych 14%.

Miniony rok w mojej ocenie był najciekawszy w historii Spółki – powiedział na konferencji prasowej prezes Zarządu Wiesław Szermach – osiągnęliśmy dobre wyniki, a zmiana  akcjonariusza stała się punktem przełomowym w naszej działalności. Chcemy dalej rozwijać mocne struktury sprzedażowe, kłaść nacisk na sprzedaż produktów ochronnych, głównie w segmencie grupowym o 15% zachowując wysoką rentowność.

Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami, który wynosi 178%. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie 154,2%.

„Polisa -Życie” dynamicznie rozwija struktury sieci sprzedaży na terenie całego kraju. Posiada 16 Regionalnych Biur Handlowych, 33 Przedstawicielstwa i zespół ponad 1100 agentów.

Źródło: Polisa-Życie