Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku Grupy Warta

0
1060

Grupa Warta zebrała w I kwartale 2013 r. prawie 1,4 mld zł składek brutto: 928,6 mln zł przyniosła spółka majątkowa, a 437,5 mln zł osiągnięto ze sprzedaży ubezpieczeń na życie. Obie spółki wypracowały na koniec marca zysk netto w wysokości odpowiednio 74,5 mln zł i 6,7 mln zł.

Podstawowe dane:

  • 20 mln zł – wynik techniczny TUiR WARTA
  • 9 mln zł – wynik techniczny TUnŻ WARTA
  • Duży wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych, między innymi:
    – 18,6% wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach majątkowo-technicznyc
    – 13,3% wzrost sprzedaży w segmencie dużych ryzyk

Ważniejsze wydarzenia:

  • Poprawa wskaźnika kosztowego dzięki większej skali działalności
  • Inwestycje w nowoczesne rozwiązania wpierające wysoką jakość obsługi klientów
  • Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowego systemu wspierającego likwidację szkód

TUiR WARTA

Warta majątkowa zebrała 928,6 mln zł składek w I kwartale 2013 r., czyli więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (922,3 mln zł). Wzrost przypisu został osiągnięty w warunkach widocznego trendu spadkowego na rynku, obserwowanego w pierwszych miesiącach tego roku. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobry rozwój sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych, czego przykładem jest 18,6% wzrost sprzedaży w strategicznej linii majątkowo-technicznej oraz 13,3% wzrost sprzedaży w segmencie dużych ryzyk.

Warto podkreślić również fakt zmniejszenia kosztów działalności ubezpieczeniowej o 9,6% w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Dzięki temu nastąpiła znacząca poprawa wskaźnika kosztowego z poziomu 33,1% w roku poprzednim do poziomu 29,7% w omawianym okresie.

TUiR Warta wypracowała w I kwartale 2013 roku wynik techniczny w wysokości 19,9 mln zł, przy zysku netto w wysokości 74,5 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego Warty tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca 2013 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR Warta wyniósł 335,5%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 129,0%.

TUnŻ WARTA

Spółka życiowa Warty zebrała w I kwartale 2013 r. 437,5 mln zł składek. TUnŻ Warta konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną osiągając po trzech pierwszych miesiącach 2013 roku wzrost o 6,0%. O 9,9% wzrosły przychody z tytułu umów grupowych, a o 4,1 % była wyższa sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych. Sprzedaż tego typu ubezpieczeń za pośrednictwem partnerów bankowych była na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (spadek o 2,2%), co wynika z transformacji portfela ubezpieczeń oszczędnościowych na rzecz sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych.

TUnŻ Warta wypracowała w I kwartale 2013 roku wynik techniczny w wysokości 9,3 mln zł, przy zysku netto w wysokości 6,7 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2013 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 242,7%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 117,8%.

Źródło: Grupa Warta