Pakiety ubezpieczenia upraw w Concordia Ubezpieczenia

0
1049

Wiosenny sezon ubezpieczania upraw w pełni. Concordia Ubezpieczenia zabezpiecza interesy rolników przed ryzykami, które wiosną i latem najczęściej występują w rolnictwie tj.: gradobiciami, deszczami nawalnymi i huraganami. Pierwsze zdarzenia tego typu wystąpiły już na początku maja doprowadzając miejscami do znaczących strat w uprawach polowych.

Bezpieczeństwo i spokój można uzyskać poprzez skorzystanie z ubezpieczenia upraw z dopłatą budżetu państwa – do 50 procent składki. Ubezpieczeniu mogą podlegać uprawy tradycyjnych roślin rolniczych takich jak kukurydza, zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe oraz rośliny oleiste. Producenci wybranych warzyw gruntowych oraz owoców ziarnkowych mają możliwość ubezpieczenia upraw od gradu, gdzie ochrona ubezpieczenia dotyczy nie tylko szkód ilościowych, ale również jakościowych.

Ubezpieczenie upraw może zostać zawarte w Concordia Ubezpieczenia na podstawie planu zasiewów lub wtedy, kiedy rośliny faktycznie już rosną. Należy jednak pamiętać o 14-dniowej karencji. Oznacza to, że odpowiedzialność za szkody rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Zawierana jest ona na podstawie przekazanych informacji takich jak: położenie upraw (województwo, powiat, gmina), powierzchni upraw, wskazania miejsca ubezpieczenia (nr działki lub nazwa działki), suma ubezpieczenia (wartość uprawy).

– Odpowiedzialność za szkodę w Concordia Polska TUW rozpoczyna się w przypadku wystąpienia szkód od 10 procent ubytku w plonie lub od 8 procent ubytku w plonie w przypadku wykupienia specjalnej klauzuli szczególnej – informuje Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych. – Wyliczając szkodę, pod uwagę bierzemy nie tylko całą powierzchnią pola, lecz również jego części, gdyż szkoda może być rozłożona nierównomiernie.

W wiosennym sezonie sprzedaży ubezpieczenia upraw Concordia wprowadziła nowe pakiety skierowane do Rolników. Przy ubezpieczeniu upraw mogą oni wykupić na jednej polisie NNW i Ochronę Prawną. Składka za ubezpieczenie dodatkowe w postaci NNW wynosi 95 zł (podobnie jak w przypadku OP). Za wymienioną kwotę Klient otrzymuje solidne ubezpieczenie, zabezpieczające interes gospodarstwa w przypadku zajścia nieprzewidzianych sytuacji.

Concordia Ubezpieczenia dba o Rolnika kompleksowo. Zabezpiecza jego samego, rodzinę, a także prowadzone przez niego gospodarstwo.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia