Warta ubezpieczy telefon w Orange

0
1203

TUiR Warta i operator komórkowy sieci Orange wprowadziły na rynek unikatową ofertę „Bezpieczny telefon w Orange na kartę”. Dzięki niej, klienci korzystający z usług operatora w formie pre-paid, ubezpieczą swój telefon od kradzieży, zniszczenia czy uszkodzeń mechanicznych nieobjętych gwarancją.

Ubezpieczenie aparatu telefonicznego dla klientów korzystających z telefonu na kartę to unikatowy program nie tylko w Polsce, ale i na skalę europejską. Do tej pory takie ubezpieczenie było dostępne głównie dla klientów abonamentowych.

Zakres i suma ubezpieczenia uzależnione są od wybranego przez klienta jednego z trzech wariantów:

  • Standard, za 3,99 zł miesięcznie; z sumą ubezpieczenia do 500 zł
  • Komfort, za 4,99 zł miesięcznie; z sumą ubezpieczenia do 1000 zł
  • Premium, za 6,99zł miesięcznie; z sumą ubezpieczenia do 2000 zł.

Pierwsze dwa warianty obejmują takie wypadki jak uszkodzenie lub zniszczenie telefonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację. Wariant Premium, o najszerszym zakresie i najwyższej sumie ubezpieczenia, uwzględnia dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży kieszonkowej oraz zalanie urządzenia.

Ubezpieczenie dostępne jest w pakiecie z aplikacją umożliwiającą zabezpieczenie zawartości telefonu w przypadku kradzieży. W zależności od modelu aparatu dostępne będą m.in. funkcje takie jak blokada telefonu, informacja o lokalizacji czy spis ostatnio wybranych numerów.

Aby skorzystać z ubezpieczenia telefonu w ofercie na kartę wystarczy wysłać pod numer 80222 bezpłatny SMS o treści START 1 (dla wariantu Standard) lub START 2 (dla wariantu Komfort) lub START 3 (dla wariantu Premium). Aktywacja ubezpieczenia zostanie potwierdzona SMS-em zwrotnym.

Usługa będzie odnawiać się automatycznie po upływie 30-stu dni, a opłaty będą pobierane z konta doładowania aparatu.

Ofertą „Bezpieczny telefon w Orange na kartę” mogą być objęte także aparaty telefoniczne kupione poza siecią sprzedaży Orange.

Źródło: Warta