Nowa oferta Inter Polska dla zawodów medycznych

0
978

Z początkiem roku weszły w życie nowe regulacje, zmieniające sytuację przedstawicieli branży medycznej w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Obowiązujące do tej pory kilka odrębnych ubezpieczeń zostaną zastąpione jednym obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Nowe przepisy nakładają na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital – obowiązek zawarcia ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są przedsiębiorcy, czyli dotychczasowe ZOZy, szpitale oraz lekarze lub pielęgniarki posiadający zarejestrowaną praktykę lekarską lub pielęgniarską.

Również ratownicy, rehabilitanci itp. zawody medyczne, które nie mają statusu podmiotu leczniczego, a wykonują działalność leczniczą, mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC Świadczeniodawcy.

Na rynku są już obecne oferty, dostosowane do nowej przepisów prawnych.Jednym z takich towarzystw jest specjalizujące się w tym segmencie produktów ochronnych TU Inter Polska. Oferowane przez towarzystwo polisy posiadają następujące sumy gwarancyjne: OC dla podmiotów leczniczych (bez szpitali) i lekarzy (praktyka zawodowa) – suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 tys. euro, zaś na wszystkie zdarzenia – 350 tys. euro. W przypadku pielęgniarek (praktyka zawodowa) i pozostałych zawodów medycznych sumy gwarancyjne to odpowiednio 30 tys. euro i 150 tys. euro. Z kolei SG szpitali to 100 tys. euro i 500 tys. euro, natomiast sumy gwarancyjne podmiotów zaopatrujących w środki medyczne wynoszą 10 tys. euro (1 zdarzenie) i 50 tys. euro (wszystkie zdarzenia).

Dodatkowo ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę o ubezpieczenie ochrony prawnej, które jest skierowane do wszystkich przedstawicieli branży medycznej.


źródło: Inter Polska