GOLD PROFIT – nowa oferta inwestycyjna Warty i Kredyt Banku

0
982

Od 28 lutego 2012r. wejdzie na rynek 2,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie z jednorazową składką Gold Profit, który został opracowany przez Kredyt Bank we współpracy z TUnŻ Warta.

Wysokość premii z polisy zależeć będzie od zachowania się indeksu GOLDLNPM, obrazującego cenę złota na giełdzie w Londynie. Maksymalnie inwestor może otrzymać na koniec inwestycji  (we wrześniu 2014 roku) 50% premię, która ze wzglądu na zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych odpowiadałaby 61,7% opodatkowanego zysku.

Sposób naliczania premii:
Jeśli w okresie od 5 marca 2012 r. do 5 września 2014 r. cena złota na londyńskiej giełdzie nie wzrośnie o więcej niż 50 proc. względem wartości początkowej, wysokość premii klienta będzie równa wzrostowi ceny złota na koniec inwestycji. Jeśli choć raz w obserwowanym okresie złoto zdrożeje o więcej niż 50 proc., to bez względu na to, ile ostatecznie wyniesie wzrost  –  klient otrzyma premię w wysokości 4 proc.

Jeżeli cena złota na koniec okresu umowy będzie niższa niż na początku inwestycji, a w okresie jej trwania cena nie wzrosła o więcej niż 50 proc. klient otrzyma 100 proc. zainwestowanego kapitału. Oferta jest więc kierowana do klientów  preferujących bezpieczne inwestycje oraz inwestorów chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

Przez okres trwania umowy klient dodatkowo objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, uposazony otrzyma nie tylko wartość zainwestowanych środków, ale również dodatkowe świadczenie, bez podatku od spadków i darowizn i bez podatku od dochodów kapitałowych.

Jednorazowa składka nie może być mniejsza niż 1 000 zł.

źródło: Warta