Dobre wyniki inwestycyjne funduszy akcji Pioneer Pekao TFI

0
1027

Fundusze akcji należące do największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, Pioneer Pekao TFI, wykazały dobre wyniki inwestycyjne nie tylko w skali miesiąca, ale także w dłuższym terminie. Tymczasem klienci większość środków wciąż kierują do funduszy obligacji.

We wrześniu tylko do czterech funduszy związanych z instrumentami dłużnymi – Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Obligacji Strategicznych trafiło łącznie ponad 100 mln nowych środków. Mimo znacznego zainteresowania tą kategorią funduszy, ogólne saldo wpłat i umorzeń we wrześniu było ujemne i wyniosło niecałe -42 mln złotych.

– Niezmiennie od miesięcy obserwujemy pozytywny trend jeśli chodzi o zainteresowanie funduszami dłużnymi. Cieszy to, że inwestorzy nie zrazili się do tego segmentu pomimo pewnych perturbacji na rynku. Z drugiej strony wyniki funduszy akcji zarówno w krótkim jak i średnim okresie wskazują, że warto – w ramach dywersyfikacji – pamiętać także o funduszach akcji – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Podobnie jak w sierpniu, również we wrześniu fundusze inwestujące na rynku akcji przyniosły wysokie stopy zwrotu. Pioneer Dynamicznych Spółek zyskał we wrześniu 5,87%, a Pioneer Akcji-Aktywna Selekcja 4,88%. Ten ostatni w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy osiągnął stopę zwrotu w wysokości 20,78%. Jeszcze więcej od niego wzrósł Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych: 23,38%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec września wzrosła i wyniosła ponad 14,2 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI