Nowy produkt IKZE od Pramerica Życie TUiR

0
993

Pramerica Życie TUiR SA wprowadza do swojej oferty nowy produkt – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Ten dobrowolny program gromadzenia środków na przyszłą emeryturę, spełniający wymogi znowelizowanej ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zapewnia klientom możliwość aktywnego oszczędzania posiadanych zasobów i budowania dodatkowego kapitału emerytalnego.

Ustawodawca umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania wpłat przeznaczonych na rachunek IKZE. Dzięki temu posiadacze kont IKZE w czasie gromadzenia kapitału na emeryturę mają możliwość zapłacenia mniejszego podatku dochodowego. Zgodnie z obecnymi przepisami wszelkie wypłaty z rachunku IKZE będą opodatkowane według skali podatkowej obowiązującej w chwili wypłaty, natomiast nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych.

Wysokość rocznych składek na IKZE została ustawowo ograniczona, więc zdaniem ekspertów Pramerica, produkt ten nie stanie się zapewne wystarczającym ani jedynym sposobem odkładania środków na emeryturę, ale może być ciekawym elementem planów finansowych budowanych w oparciu o dotychczas posiadane produkty.

Wprowadzając program IKZE ubezpieczyciel  chce wzbogacić swoją dotychczasową ofertę, dopasowując ją do rozwiązań towarzyszących zmianom w polskim systemie emerytalnym.

Produkt wejdzie do oferty Pramerica Życie TUiR SA w styczniu 2012r.

źródło: Pramerica