Jak zrealizować swoje marzenia na emeryturze?

0
1112

Zbliżają się wakacje – czas urlopów, wypoczynku i podróży. Czas, który często kojarzy się przede wszystkim z relaksem i ucieczką od miejskiego zgiełku. To także czas, kiedy z uroków słonecznych, letnich miesięcy i okazji do zwiedzania świata mogą korzystać emeryci, rozwijając się i realizując marzenia, np. o podróżowaniu po świecie.

Najnowsze szacunki odnośnie wysokości przyszłych emerytur w Polsce nie napawają optymizmem. Według ekspertów, wysokość tych świadczeń może sięgać zaledwie 30% ostatniego średniego wynagrodzenia. To oznacza, że bez dodatkowego oszczędzania, nasz standard życia na emeryturze zdecydowanie się pogorszy. Dlatego, jeśli marzymy o zwiedzaniu świata i realizowaniu swoich pasji po zakończeniu kariery zawodowej, musimy samodzielnie zatroszczyć się o swoją przyszłość. Im wcześniej rozpoczniemy gromadzenie kapitału emerytalnego, tym wyższa – w perspektywie 20 czy 30 lat – będzie jego wysokość.

Wartość dodana systemu emerytalnego

Polski system emerytalny tworzą trzy filary. Pierwszy (ZUS) i drugi (OFE) filar mają charakter obowiązkowy, a wypłacane z nich świadczenia – zgodnie z szacunkami ekspertów – będą stanowić 30% ostatniego wynagrodzenia. W celu zachęcenia Polaków do oszczędzania z myślą o przyszłości emerytalnej, utworzono trzeci, dobrowolny filar. Do oferowanych w jego ramach rozwiązań zaliczają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Te rozwiązania oferowane są w różnej formie przez instytucje finansowe, ale wszystkim towarzyszą zachęty podatkowe. W przypadku IKE, oszczędzający, po ukończeniu 60. roku życia , może dokonać wypłaty zgromadzonego kapitału bez konieczności opłaty 19% podatku od zysków kapitałowych. IKE oferowane przez BPH TFI dostępne jest w ramach dwóch modelowych programów inwestowania, a bardziej doświadczeni inwestorzy mogą również wybrać indywidualny program, samodzielnie dokonując podziału środków pomiędzy maksymalnie cztery subfundusze.

„IKE to jedna z najprostszych i najbardziej dostępnych form oszczędzania na emeryturę, której towarzyszą preferencje podatkowe. Wypłata środków przez osobę, która ukończyła 60 lat, zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że zgromadzony kapitał i wypracowane zyski można w pełni przeznaczyć na realizację dowolnych celów” – mówi Marcin Bednarek z BPH TFI.

Pozwól pieniądzom pracować

Z badania CBOS „Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania” przeprowadzonych na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że głównymi motywacjami, które mogłyby skłonić Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę byłoby posiadanie „odpowiedniej ilości pieniędzy” (36 proc. badanych) oraz przekonanie o opłacalności samodzielnego oszczędzania (30 proc. badanych).

„W naszym kraju panuje powszechne przekonanie, że długoterminowe oszczędzanie wymaga wielu wyrzeczeń. Tymczasem wystarczy regularnie odkładać choćby niewielką kwotę, by w perspektywie kilkudziesięciu lat zgromadzić kapitał na przyszłość. Ten proces wymaga jednak przede wszystkim świadomości, że to, w jaki sposób spędzimy emeryturę zależy od tego, jak się do niej zawczasu przygotujemy” – tłumaczy Marcin Bednarek.

Oszczędzanie nie polega wyłącznie na odkładaniu pieniędzy, ponieważ rzeczywistą wartość odłożonych środków obniża inflacja. Z tego względu warto poznać rozwiązania, które pozwolą nie tylko gromadzić, ale również pomnażać rosnący kapitał. Proces inwestycyjny warto zacząć od określenia celu, czasu i poziomu ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować. Wybór funduszy inwestycyjnych ma znaczenie, szczególnie w kontekście zabezpieczania swojej finansowej przyszłości. W celu ograniczenia ryzyka warto dokonać dywersyfikacji portfela, czyli ulokować środki w fundusze różnego typu. W ten sposób, aktywa znajdujące się w funduszach o niższym poziomie ryzyka (np. obligacyjne) zabezpieczą inwestycję, a pozostała ich część, znajdująca się w funduszach bardziej ryzykownych (np. akcyjne lub mieszane) zwiększy szansę potencjalnego zysku.

Im wcześniej, tym dłużej. Im dłużej, tym więcej

„Kiedy rozpoczynamy oszczędzanie sprzyjają nam dwaj istotni sprzymierzeńcy: systematyczność i czas. Z chwilą zbliżania się do przejścia na emeryturę ich rola niestety istotnie się zmniejsza. Z tego względu warto zawczasu zgromadzić odpowiedni kapitał, który będzie procentował na przyszłość” – komentuje Marcin Bednarek.

Jak to zrobić? Przede wszystkim należy postawić na systematyczność. Warto odkładać nawet niewielkie kwoty, które nie wpłyną istotnie na wysokość domowego budżetu, a regularnie gromadzone – przyczynią się do budowy kapitału emerytalnego. Przykładowo, pan Tomasz (30 lat), odkładając miesięcznie 200 zł, przy założonej rocznej stopie zwrotu na poziomie 6 proc., po ukończeniu 60. roku życia, zyska aż 1970 zł miesięcznie, lub 201 908 zł wypłacając jednorazowo. Pani Ewa (20 lat), oszczędzająca analogiczną kwotę 200 zł i przy założonej rocznej stopie zwrotu na poziomie 6 proc., po ukończeniu 60 lat może otrzymać miesięcznie 2001 zł lub aż 286 367 zł jednorazowo.

Ta symulacja pokazuje, że im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym łatwiej będzie nam zebrać odpowiedni kapitał, który pozwoli to, by w pełni wykorzystać potencjał wieku emerytalnego.

Źródło: BPH TFI