Allianz Opiekun – nowe ubezpieczenie na Życie oferowane przez Allianz Życie

0
1025

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie wprowadziło do swojej oferty nowe ubezpieczenie Allianz Opiekun. Produkt jest skierowany do osób będących żywicielami rodziny, którzy chcą zabezpieczyć finansowo siebie i rodzinę w trudnym momencie.

Allianz Opiekun gwarantuje pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku. W zależności od wybranego zakresu ochrony, który można zmieniać co roku, Allianz wypłaci świadczenie w przypadku śmierci lub odniesienia poważniejszych obrażeń w nieszczęśliwym wypadku.

Nowa oferta Allianz jest stworzona w sposób, który pozwala na dostosowanie pakietu do indywidualnych potrzeb klienta. Allianz Opiekun zawiera cztery pakiety: Solo (dla jednej ubezpieczonej osoby), Duet (dla partnerów) oraz odpowiednio Solo Plus i Duet Plus – jeśli polisą objęte mają być także dzieci.

Polisę zawiera się na 12 miesięcy bez konieczności przedłużania. Umowę można przedłużyć na kolejny rok, na warunkach dotychczasowych, lub dokonać wyboru innego wariantu ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa może być opłacona jednorazowo, lub rozłożona na raty: miesięczne,  kwartalne lub półroczne.

W ramach ubezpieczenia klient może liczyć na finansową pomoc na wypadek pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy, inwalidztwa, uszczerbku na zdrowiu, a także zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego. Dodatkowo ubezpieczenie zawiera usługę assistance, czyli pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, w ramach których konsultanci infolinii zorganizują takie usługi jak: organizacja wizyty lekarza lub pielęgniarki, dostarczenie leków do domu, transport medyczny do placówki zdrowia, organizacja rehabilitacji i wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieka i organizacja prywatnych lekcji dla chorych dzieci.

źródło: Allianz