„Inwestycja w Srebro” – nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny Alior Banku i ING TUnŻ

0
979

Alior Bank przy współpracy ING TUnŻ stworzył nowy grupowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny „Inwestycja w Srebro”.

„Inwestycja w Srebro” to dwuipółletnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. UFK inwestuje w bankowe papiery wartościowe emitowane przez Alior Bank, oferujące 100% ochronę kapitału w dniu wykupu oraz dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy ING. Inwestor partycypuje w 65-75% we wzroście ceny srebra do czasu, gdy cena ta osiągnie 135% poziomu początkowego  (bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli bariera zostanie osiągnięta, partycypacja wynosi 17,5-25%. Ostateczna wartość poziomów partycypacji zostanie ustalona przez emitenta najpóźniej w dniu emisji i ogłoszona w formie komunikatu. Maksymalny zysk nie jest ograniczony oraz nie występuje ryzyko kursowe.

Zapisy w Alior Banku trwają do 20 stycznia 2012r. Oferta skierowana jest do klientów Alior Banku w wieku powyżej 18 lat. Minimalna wartość zapisu to 3 tys. zł. Ubezpieczenie „Inwestycja w Srebro” dostępne jest w połączeniu z wysoko oprocentowanymi lokatami w promocji „Razem Zyskujesz” i „Większy Zysk 3”.

 

źródło: Alior Bank