Nowy produkt inwestycyjno-ochronny w ofercie HDI-Gerling Życie

0
1203

Tandem, czyli dwa w jednym – połączenie nowoczesnego ubezpieczenia z możliwością pomnażania kapitału, już od 2 kwietnia w ofercie HDI-Gerling Życie. Nowy produkt inwestycyjno-ochronny Tandem skierowany jest do osób, które chcą zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym oraz chcą jednocześnie mieć możliwość inwestowania.

Tandem to po pierwsze ochrona. W momencie podpisywania umowy, klient wybiera i dopasowuje sumę ubezpieczenia do swoich potrzeb i sytuacji życiowej (z możliwością zmniejszenia lub jej podwyższenia w trakcie trwania umowy). Całość produktu dopełnia funkcja inwestycyjna. Klient buduje portfel inwestycyjny wybierając fundusze spośród czołowych TFI polskiego rynku finansowego, w ramach których pomnażany będzie jego kapitał. – Jest to po części również funkcja ochronna, ponieważ klient zabezpiecza w ten sposób finansową przyszłość najbliższych. Co istotne, nasi agenci informują również klientów, by wybór funduszy był adekwatny do akceptowanego przez nich ryzyka inwestycyjnego, a także horyzontu czasowego inwestycji – zauważa członek zarządu HDI-Gerling Życie, Robert Bobrycki.
Tandem wyróżnia duża elastyczność w trakcie trwania umowy. Klienci mogą samodzielnie kształtować strategię inwestycyjną, a także modyfikować ją w dowolnym czasie – poprzez zmianę alokacji składek i przeniesienia środków między wszystkimi dostępnymi w ramach rachunków funduszami. Zarządzanie środkami może odbywać się przez stronę www.hdi-gerling.pl. Należy zwrócić uwagę, że klienci nie ponoszą opłat za wykup z konta dodatkowego.

Nowoczesna konstrukcja ubezpieczenia pozwala na odroczenie w czasie podatku „Belki”. Ponadto wypłacane świadczenie z tytułu śmierci zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn. Funkcję ubezpieczeniową umowy, która w wersji podstawowej umożliwia ochronę na wypadek śmierci, można także poszerzyć o umowę dodatkową – śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkową korzyścią ubezpieczenia jest możliwość podwyższenia podstawowej sumy ubezpieczenia do 50% bez dodatkowych badań medycznych w następujących przypadkach: założenia rodziny, urodzenia się lub przysposobienia dziecka, rozpoczęcia lub ukończenia studiów, a także otrzymania kredytu mieszkaniowego lub budowlanego.

Środki gromadzone są na dwóch kontach: regularnym i dodatkowym (z przeznaczeniem na kapitał pomnażany w funduszach inwestycyjnych). Dodatkowo produkt wyróżnia przejrzystość wszystkich kosztów – klient otrzymuje czytelną informację o kosztach zakupu polisy, inwestycji i jej obsługi.

Dodatkową zaletą Tandemu jest również możliwość łączenia jego funkcji z innymi produktami finansowymi. – Jeśli ubezpieczony planuje zaciągnięcie kredytu lub bank zażądał dodatkowego zabezpieczenia, wówczas umową ubezpieczenia Tandem można zabezpieczyć kredyt lub scedować ją na osoby trzecie. Z kolei w przypadku osób prowadzących firmę, umowa może zostać zaliczona do kosztów prowadzenia firmy – podsumowuje Robert Bobrycki.

Tandem to propozycja dla osób między 15 a 65 rokiem życia, a ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce pobytu ubezpieczonego.

źródło: HDI Asekuracja TU S.A.