ING Perspektywa SFIO nowy produkt w portfelu ING TFI

0
945

ING TFI poszerzyło swój portfel nowy produkt. ING Perspektywa SFIO to pierwszy na  polskim rynku parasol funduszy lokujących środki klientów w oparciu o zasady Life Cycle, czyli cyklu życia. Jego koncepcja oraz sposób działania powstały z myślą o regularnym oszczędzaniu na wybrany cel.

– Pracując nad koncepcją ING Perspektywy chcieliśmy aby był to produkt prosty, przejrzysty i tani. Klientom a nawet doradcom bankowym, łatwo jest zgubić się w gąszczu kilkuset obecnych na naszym rynku funduszy. Nasze rozwiązanie pozwala klientom pomnażać oszczędności w funduszach, które wraz z upływem czasu płynnie dostosowują strukturę portfela i pomagają w uniknięciu największych inwestycyjnych błędów, jak zbyt krótki horyzont inwestycji czy brak dywersyfikacji. – mówi Marcin Iwuć, dyrektor Marketingu i Komunikacji ING TFI.

– ING Perspektywa to parasol 6 funduszy z których każdy ma określony konkretny rok do którego będzie pomagał klientom realizować ich finansowe cele. Wszystkie fundusze łączy podążanie po wcześniej zaplanowanej i ustalonej ścieżce alokacji środków, która wraz z upływem czasu zmienia się z ryzykownej w bezpieczną. Taki typ funduszy, czyli t.zw. target date funds, bardzo dynamicznie rozwija się od kilkunastu lat, szczególnie w Stanach Zjednoczonych – dodaje Tomasz Publicewicz, prezes Analiz Online.

– Bardzo często klienci nie znają swojego prawdziwego profilu ryzyka i nie mają doświadczenia w inwestowaniu przez co popełniają błędy, wynikające głównie z emocjonalnego podejścia do oszczędności. ING Perspektywa pozwala wyłączyć emocje i konsekwentnie trzymać się założonego planu. To taka finansowa nawigacja, która po krętej drodze gospodarczych zawirowań ma skutecznie doprowadzić do celu. Specjalnie dla tego produktu uruchomiliśmy stronę ingperspektywa.pl, ze szczegółowym opisem działania tego rozwiązania – podsumowuje Marcin Iwuć.

Źródło: ING TFI