Polacy odpowiedzialnie podchodzą do swojej przyszłości finansowej

0
1070

Według danych przedstawionych przez grupę ING oraz Epiphany Reaserch Based Consultancy Polacy dużo częściej niż pozostali badani europejczycy podejmują samodzielne decyzje finansowe. Nadal jednak zdecydowana większość z nas konsultuje się z rodziną w sprawach związanych z finansami.

Badania przedstawione przez grupę ING oraz Epiphany Reaserch Based Consultancy pokazują, że Polacy są świadomi swojej sytuacji finansowej. Prawie 65% Polaków uważa planowanie swojej przyszłości finansowej za najważniejsze. Jak pokazują badania Polacy nie tylko planują i kontrolują budżet, ale także kierują się intuicją, czy przeczuciami w finansach. Najliczniejsza grupa badanych Polaków – prawie 20% – to osoby kierujące się znacznie częściej emocjami niż przemyślanymi decyzjami. Jednak biorąc pod uwagę długofalowe planowanie swoich finansów Polacy są stosunkowo odpowiedzialni. Ponad 70% badanych Polaków planuje swoje wydatki w dłuższym horyzoncie czasowym. A ponad 60% uważa, że powinno rozpocząć oszczędzanie, by móc przejść na wcześniejszą emeryturę. O świadomości finansowej świadczy również stosunkowo duża wiedza Polaków. Ponad 65% polskich respondentów deklaruje, że posiada podstawową wiedzę na temat finansów. Zdecydowanie większą świadomość finansową posiadają mężczyźni (60%), natomiast kobiet posiadających dobrą wiedzę o finansach jest zaledwie 40%.

Połowa Polaków jest objęta ubezpieczeniem

Badania pokazują, że w porównaniu do roku 2010, nastąpił niewielki wzrost liczby osób nieposiadających polisy. Jednak odpowiedzialnie podchodzimy do naszej przyszłości finansowej oraz racjonalnie podejmujemy decyzje inwestycyjne i nadal 50% badanych Polaków jest objętych ubezpieczeniem. Co prawda prawie 60% pozostałych Europejczyków biorących udział w badaniu deklarowało, że posiada polisy, jednak jest to niewiele większa liczba w porównaniu do badanych Polaków. „Naszym zdaniem wyniki tego badania są bardzo pozytywne. Mimo naszej historii gospodarczej jesteśmy otwarci na nowe formy inwestycyjno-ubezpieczeniowe, a rynek w dalszym ciągu jest chłonny. Wymaga od nas, jako ubezpieczyciela prowadzenia akcji edukacyjnych, mających na celu budowanie świadomości ubezpieczeniowej oraz transparentnego przedstawiania oferty” – komentuje Anna Grzelońska, dyrektor marketingu i członek Zarządu ING Życie.

W badaniu wzięło udział 5000 respondentów z 10 krajów Europy (Węgry, Bułgaria, Grecja, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Turcja) –  Polacy stanowili 1/3 badanych.

Źródło: ING Życie