PZU wspiera Akademię Liderów Rynku Kapitałowego

0
919

Dziś rozpoczyna się VII edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, dedykowanej studentom i absolwentom najlepszych uczelni ekonomiczno–prawniczych w Polsce. Partnerem projektu, już od trzech lat, jest PZU.

Akademia Liderów Rynu Kapitałowego jest wspólnym projektem Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz najważniejszych firm i instytucji polskiego rynku kapitałowego. Akademia dostarcza młodym ludziom unikatową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i umiejętności menadżerskich, daje okazję do osobistego poznania liderów polskiej gospodarki oraz możliwość odbycia płatnego stażu w wybranej firmie partnerskiej.

W tegorocznej edycji ALRK (Akademii Liderów Rynku Kapitałowego), weźmie udział trzydziestka studentów i absolwentów najlepszych uczelni ekonomiczno-prawniczych w Polsce. Akademia składa się z dwóch części: 2-tygodniowej Szkoły Letniej oraz 2-miesięcznego stażu. Pierwszy tydzień Szkoły Letniej to trening umiejętności miękkich – technik zarządzania, przywództwa, negocjacji i prezentacji – niezbędnych w pracy każdego menedżera. W drugim tygodniu organizowane są wykłady i case’y ekspertów oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.

W Radzie Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego zasiada Andrzej Klesyk, Prezes PZU, który od lat jest również aktywnym mentorem dla uczestników Szkoły Letniej. Wykładowcami Akademii są zawsze wybitni praktycy i specjaliści w danej dziedzinie, którzy bezpośrednio zarządzają wybranym obszarem. W gronie ekspertów rynku kapitałowego wspierających Akademię znajdują się również menedżerowie PZU, którzy prowadzą wykłady i warsztaty dla uczestników. W tym roku autorski wykład pt. „Analitycy rynków finansowych – jak pisać komentarze rynkowe i wypowiadać się w mediach na temat rynków” poprowadzi Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu TFI PZU SA.

Dwóch spośród dziesięciu absolwentów Szkoły Letniej ALRK, którzy zadeklarowali chęć odbycia stażu w PZU, po przejściu weryfikacji kompetencji i umiejętności przez Biuro Zarządzania Kadrami PZU, trafi do PZU. Przez dwa miesiące będą oni mogli rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać kompetencje w obszarze zagadnień rynku kapitałowego w praktyce.

Tegoroczna, VII edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego rozpocznie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych uroczystym wykładem Pawła Tamborskiego, wiceministra Skarbu Państwa – „Przywództwo nie zna granic” oraz debatą „KOBIETY – WŁADZA – BIZNES”.  Debatować będą m.in. Lidia Adamska (członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz Henryka Bochniarz (Prezydent PKPP Lewiatan).

Partnerstwo PZU z Akademią Liderów Rynku Kapitałowego jest elementem wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży w Polsce, jednego z kluczowych obszarów zaangażowania społecznego PZU. W tym roku PZU został partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, stowarzyszenia, które realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym. PZU jest również fundatorem Programu Stypendiów Pomostowych, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Stypendiów im. Bronisława Geremka, dedykowanym najzdolniejszym studentom kierunków humanistycznych. Wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości PZU organizuje Konkurs IDEA skierowany do gimnazjalistów oraz wspiera obchody Dnia Przedsiębiorczości. Fundacja PZU prowadzi także własny konkurs grantowy, który ma na celu wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Źródło: PZU