IKZE – nowy produkt w ofercie ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

0
1092

9 lipca rusza sprzedaż Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oferowanego przez ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (ING DFE). Produkt można nabyć online na stronie www.ingikze.pl

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to produkt finansowy umożliwiający gromadzenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Oprócz środków otrzymywanych z ZUSu i OFE dodatkowe pieniądze zaoszczędzone na IKZE będą stanowiły wsparcie na emeryturze – zmniejszają bowiem różnicę w dochodzie po zakończeniu aktywności zawodowej.

„Aby system emerytalny był wydolny, na 1 emeryta powinno przypadać przynajmniej 5 osób pracujących. Obecnie na 1 osobę pobierającą świadczenie emerytalne przypada 4 pracujących, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, za 20 lat będą pracowały tylko 2 osoby. Emerytura z ZUS i OFE będzie więc niewystarczająca. Do utrzymania dotychczasowego standardu życia miesięcznie może nam brakować średnio 60-65% wartości ostatniej pensji. Dlatego tak ważne jest, aby Polacy systematycznie odkładali pieniądze na przyszłą emeryturę. IKZE to jedno z rozwiązań, które na to pozwala, dając jednocześnie korzyści podatkowe” – tłumaczy Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE.

Korzyści z posiadania IKZE w ING DFE:

  • odczuwalna korzyść podatkowa: wpłaty dokonywane na rachunek IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania (w ramach przysługującego limitu), co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi,
  • bonus za lojalność – przy regularnym wpłacaniu na rachunek IKZE 600 zł rocznie przez 5 kolejnych lat, obniżone zostaną pobierane opłaty za zarządzanie o 0,15 %. W ten sposób można obniżyć wartość opłat aż o 0,6%,
  • dzielenie się zyskiem z ING DFE dopiero gdy zostanie wypracowany 8% zysk w skali roku, z czego fundusz pobiera tylko 15%,
  • elastyczność w wysokości i częstotliwości dokonywanych wpłat. W każdej chwili można zmniejszyć lub zwiększyć wysokość wpłat, a nawet zaprzestać ich opłacania. Minimalna kwota jaką można wpłacać to 50 zł (z wyjątkiem pierwszej wpłaty 150 zł),
  • brak obciążenia podatkiem od spadków i darowizn. Środki z rachunku IKZE są wypłacane uposażonym osobom. W przypadku ich braku, środki wchodzą do spadku.

Źródło: ING